Tehnika ja tehnoloogia õppekava (spetsialiseerumisega energiakasutusele) 2018. a. kaitstud lõputööd

 

1.    Allar Erman
Piksekaitse projekteerimise nõuded  ja seadmed
Normatives and Equipment for Lightning Protection
Juhendaja: nooremteadur Erkki Jõgi
Retsensent: dotsent Tõnis Peets
2.    Aleksei Heinsaar
Katlalabori kütteseadmete suitsugaaside väljatõmbe juhtimine
Control of Flue Gas Draft of Boiler Laboratory Heat Equipment
Juhendajad: lektor Külli Hovi
                      lektor Mart Hovi
Retsensent:  nooremteadur Erkki Jõgi
3.    Kaari Helstein
AS Scanola Baltic valmistoodangu lao küttesüsteemi uuendamine
Renewing of Heating System Final Product Warehouse of AS Scanola Baltic
Juhendaja:  professor Andres Annuk
Retsensent: lektor Mart Hovi

4.    Madis Hunt
Elektrilevi OÜ 0,4 kV voolutrafodega mõõtesüsteemid, kontroll ja selle vajalikkus
 Measuring Systems, Control and Necessity of Elektrilevi OÜ 0.4 kV Current Transformers
Juhendajad:  Empower AS, tehnilise kontrolli osakonna juhataja, tehnikakandidaat Kalev Jõgi
                      dotsent Eugen Kokin
Retsensent: dotsent Kaupo Toom
5.    Taavi Jõgeva
Sajuvee kasutamine elektrienergia saamiseks Tehnikamaja näitel
Rainwater as Electric Energy Source on an Example of Tehnikamaja
Juhendajad:  lektor Külli Hovi
                       lektor Mart Hovi
Retsensent: nooremteadur Erkki Jõgi
6.    Henry Kerge
Sagedusmuunduri seadeparameetrite mõju elektriajami energiatarbimisele
Setting Parameters Effect of Frequency Converter to Energy Consumption
Juhendaja: dotsent Hardi Hõimoja
Retsensent: nooremteadur Erkki Jõgi
7.    Karl Hendrik Kolina
Elektriautode mõju Eesti elektrienergia tarbimisele
Impact of Electric Cars on Estonia's Electrical Energy Consumption
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: lektor Janar Kalder
8.    Matti Kärmas
Turismitalu energiakasutuse analüüs
 Analysis of Energy Supply of Tourism Farm
Juhendaja: dotsent Tõnis Peets
Retsensent: dotsent Kaupo Toom
9.    Martin Pabusk
Autoremondi ja –hoolduse töökoja elektriseadmed
Electrical Devices in Car Repair Workshop
Juhendaja: dotsent Kaupo Toom
Retsensent: emeriitprofessor Kuno Jürjenson
10.   Piret Pärnik
Talu energiavarustus PV paneelidega
Farm Energy Supply with PV Panels
Juhendaja:  professor Andres Annuk
Retsensent:  teadur Alo Allik
11.   Jaanis Saal
LED lampide tehniliste näitajate mõõtmine ja võrdlus
Measuring and Comparing Technical Specifications of LED Lamps
Juhendaja: dotsent Kaupo Toom
Retsensent: lektor Jaak Jõgi
12.    Helina Turja
Koduautomaatika
Home Automatics
Juhendaja: nooremteadur Erkki Jõgi
Retsensent:  lektor Janar Kalder
13.    Rait Valgma
Tuuleenergeetika Euroopas
Wind Energy in Europe
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: dotsent Kaupo Toom
14.    Toivo Viidalepp
Elektromobiilsuse areng Eestis
Development of Electromobility in Estonia
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: doktorant Heiki Lill
15.    Steven Visla
Mugavusmoodul Volvole
Comfort Module for Volvo
Juhendaja: lektor Janar Kalder
Retsensent: nooremteadur Erkki Jõgi