22. APRILL 2015 IX Magistrantide teaduskonverents

INIMENE JA TEHNOLOOGIAD

 

18. APRILL 2013 VII Magistrantide teaduskonverents

INIMENE JA TEHNOLOOGIAD

 


20. APRILL 2011  V Magistrantide teaduskonverents

INIMENE JA TEHNOLOOGIAD

 

 

21. MAI 2010   IV Magistrantide teaduskonverents

TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA
 TULEVIKUSUUNAD TEOORIAS JA PRAKTIKAS