UUS: MUUDATUSED SEOSES ERIOLUKORRAGA

 

Muudatusi üliõpilase vaatevinkilist on tegelikult vähe. 

Esiteks - konverentsil on jätkuvalt vaja esineda. 

Teiseks - artikli tekst on jätkuvalt vaja hiljemalt 2.04. 2020 esitada.

Kolmandaks - konverents toimub, aga me muudame selle vormi, s.t. 16.04 Tehnikamajja kohaletulemine jääb ära. Aga need on ainult tehnilised küsimused, millega pealegi aktiivselt tegeletakse. Info konverentsi vormi kohta saab olema siin lehel ASAP.

Niisiis, ärge muretsege. Kui on küsimusi või probleeme, on teile igal hetkel ja igakülgselt valmis abi ja tuge pakkuma nii Tehnikainstituudi õppejõud ja juhtkond kui ka eriti teie juhendaja.

Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab - üheskoos saame kõigega hakkama!

 

EESMÄRK
XIV magistrantide teaduskonverents annab magistrantidele võimaluse "magistritöös sisalduva probleemi või selle osa lahendust ... käsitleda magistrandi poolt teaduskonverentsil suulises ettekandes." - (vt pkt. 11 Bakalaureuse ja magistritööde koostamine ja kaitsmine Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis.)

SEKTSIOONID
 tootmistehnika
 ergonoomika
 energiakasutus

TÖÖKEEL
eesti keel


REGISTREERIMINE
Ettekandega esinejail palutakse täita eelregistreerimisvorm
 hiljemalt 5. märts 2020. a.

ETTEKANNE
Konverentsiettekanne tutvustab magistritöös käsitletavat probleemi. Ettekanne ei tohi olla magistritöö lühikokkuvõte. Ettekanne (3-6 lk) vormistatakse kirjalikult ja kantakse konverentsil ette suuliselt. Kirjalik ettekanne jälgib teadusartiklile sarnast struktuuri (vt kirjaliku ettekande vormistamise juhend). Ettekandetekstid avaldatakse pärast konverentsi internetipõhises kogumikus. Varasemate kogumikega saab tutvuda veebilehel "Magistrantide teaduskonverentsid".

Suulist ettekannet on soovitav toetada ja illustreerida visuaalsete vahenditega.
Vastavalt juhendile koostatud ettekande tekst esitatakse toimkonna sekretärile juhendaja kirjaliku nõusolekuga avaldamiseks nii paberil kui ka elektrooniliselt hiljemalt 2. aprillil 2020. a.
Suulise ettekande kestus on 10...15 min, lisanduvad küsimused-vastused. Võimalik on kasutada tahvlit, arvutit  ja videoprojektorit.

TÄHTAJAD

Eelregistreerimine ja ettekande lühikokkuvõtte esitamine 5. märts 2020
Ettekande kavasse võtmise teate väljasaatmine 23. märts 2020
Ettekande teksti esitamine 2. aprill 2020
Konverentsi kutse ja kava väljasaatmine 14. aprill 2020
Konverents 16. aprill 2020
 

TOIMKOND

esimees: lektor Külli Hovi    
liikmed: doktorant Siim Muiste, magistrant Helina Turja,
  doktorant Heino Pihlap, magistrant Valmar Kütt,
  doktorant Keio Küüt, magistrant Anneli Uiboleht,
  doktorant Anni Enn.    
sekretär:   Heli Saaremets    

 

INFO

Külli Hovi
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A225
Tel
59 127 655,
e-post kylli.hovi@emu.ee

 

Heli Saaremets
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A108
Tel 731 3321
,
e-post heli.saaremets@emu.ee