kava

Eesti Maaülikool

Tehnikainstituut

IX Magistrantide teaduskonverents

 INIMENE JA TEHNOLOOGIA

 

PÄEVAKAVA

10.15…11.30 Plenaaristung
11.30…12.00 Lõuna
12.00…14.30 Sektsiooniistungid
14.30 …Diskussioon ja kohv Tehnikamaja  ruumis A228
 

REGLEMENT

Ettekanded plenaaristungil kuni 20 minutit
Ettekanded sektsiooniistungil kuni 10 minutit

Esimees:  lektor Erkki Jõgi
Liikmed:    doktorant Märt Reinvee
                    doktorant Marion Mitt             
Sekretär:   Heli Saaremets          
                tel 731 3321
                e-post:heli.saaremets@emu.ee

 

PLENAARISTUNG

             Kolmapäeval, 22. aprillil 2015. a. kell 10.15
            
 Fr. R. Kreutzwaldi 56, ruum A204

Juhataja: lektor Erkki Jõgi

1. Avasõna
            Margus Arak, tehnikainstituudi direktor
2. Süvaveepumba juhtimisrežiimi mõju elektrienergia erikulule joogivee tootmisel
            Indrek Pomerants, EK eriala magistrant
3. Luu-lihaskonna vaevused ning funktsionaalne seisund maa- ja linnaliini bussijuhtidel
           Rauno MüürseppEG eriala magistrant
4. Fotobioreaktorite eelised ja puudused
            Tõnis Siht, TA eriala magistrant

Lõuna 11.30...12.00

 

Tootmistehnika sektsioon

Kolmapäeval, 22. aprillil 2015. a. kell 12.00
Fr. R. Kreutzwaldi 56, ruum B136

Juhataja: doktorant Marion Mitt

1. Treitera keha omavõnkesageduse määramise stend
            Hardi Pilvet, TA eriala magistrant
2. Bioetanool mootorikütuse manusena
            Henri Rahuoja, TA eriala magistrant
3. Terikute kulumise uurimimine optilise mõõtmise teel
            Ilmar Riisalo, TA eriala magistrant
4. Teraviljamuljuri M 700 A trumlite puhastussüsteemi parendamine
            Janno Särki, TA eriala magistrant
5. Pulversiaatorpihustitega vastastikku pihustatud kütusejugade põrkumine
            Leho Varik, TA eriala magistrant
6. Põllutöömasinate juhtimisalase õppe kaasajastamine Eesti Maaülikoolis
            Taavi Kaus, TA eriala magistrant
7. Mulla tihkuse määramine
            Tanel Kirs, TA eriala magistrant
8. Põllumulla füüsikalise seisundi hindamine
             Toomas Laun, TA eriala magistrant
9. Lignotselluloosse biomassi eeltöötlus
             Vahur Rooni, TA eriala magistrant

 

Energiakasutuse sektsioon

               Kolmapäeval, 22. aprillil 2015. a. kell 12.00
               Fr. R. Kreutzwaldi 56, ruum A204

Juhataja: lektor Erkki Jõgi

1. Vaakumpaneel ja selle soojusisolatsiooni omaduste võrdlus traditsiooniliste soojusisolatsiooni materjalidega
            Erik Toomemägi, EK eriala magistrant
2. Puidu kuumtöötluskeskkond merekonteineris
            Erki Lukin, EK eriala magistrant
3.Soojussalvesti pinna keskmise temperatuuri mõõtmine kasutades takistustraattermomeetrit
            Margus Koger, EK eriala magistrant
4. Tuuleenergiaga elamu soojusvarustuse tagamine
            Mario Pedosk, EK eriala magistrant
5. Väikeelamu soojusenergeetiline mudel
            Maris Veere, EK eriala magistrant
6. Reovee käitluses kasutatavate mikrovetikareaktorite võrdlus
            Martin Sein, EK eriala magistrant
7. Valgusdioodlampide hämardamine ja sellega seonduvad probleemid
            Rauno Born, EK eriala magistrant
8. Fotoelektriliste paneelide positsioneerimise juhtseade           
            Renno Rehtla, EK eriala magistrant
9. Puugaas energiaühistu mootorina
            Rivo Mägi, EK eriala magistrant
10. Maa-alune soojusenergia salvesti
            Siim Holtsmann, EK eriala magistrant
11. Tuuleenergia osa talu energiavarustusest
           Toomas Lüüs, EK eriala magistrant

 

Ergonoomika sektsioon

            Kolmapäeval, 22. aprillil 2015. a. kell 12.00
            
Fr. R. Kreutzwaldi 56, ruum A107

Juhataja: doktorant Märt Reinvee

1. Kokkupuude lenduvate orgaaniliste ühenditega plasttoodetetehase trükitsehhis
            Kairit Kikas, EG eriala magistrant
2. Töötajate ohutuskäitumine autoklaaside tootmisettevõttes
            Annika Tennokese, EG eriala magistrant
3. Klaasipuhuja tööraskusastme ja energeetilise koormatuse määramine pulsi-video meetodil
            Arles Nautras, EG eriala magistrant
4. Õmblejate töövõime jalatsitööstuses
            Hanna Doronina, EG eriala magistrant
5. Kinda hinna mõju töötempole - kitsenahast ja sünteetilisest nahast kinnaste näitel
            Indrek Lepasaar, EG eriala magistrant
6. Müratase teenindajate töökohal            
            Liis Hainla, EG eriala magistrant
7. Alla 150 eurose maksumusega EMG moodulite võrdlus
            Peeter Vaas, EG eriala magistrant
8. Tartu spordiklubide sisekliima
            Riin Raimla, EG eriala magistrant

 

Diskussioon ja kohv kell 14.30 ... Tehnikamaja ruumis A228