teade

 

 

 

Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut

IX Magistrantide teaduskonverents

INIMENE JA TEHNOLOOGIAD
HUMAN AND ENGINEERING

Tehnikamajas 

22. aprill 2015. a., Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 56

 

 

EESMÄRK

  Üliõpilaste uurimistulemuste esitamine ja arutelu. Esinemisvõimalus magistrantidele täitmaks

Bakalaureuse ja magistritööde koostamine ja kaitsmine tehnikainstituudis

nõudeid.

TEEMAD

  Tootmistehnika
  Ergonoomika
  Energiakasutus

TÖÖKEEL

     Eesti keel

REGISTREERIMINE

     Ettekandega esinejail palutakse täita eelregistreerimisvorm ja saata toimkonna sekretärile hiljemalt 20. märts 2015. a.
 

ETTEKANNE

 

Konverentsiettekanne peab tutvustama magistritöös sisalduva probleemi lahendust ja põhitulemusi. Ettekanne ei tohi olla magistritöö lühikokkuvõte. Ettekanne vormistatakse kirjalikult ja kantakse konverentsil ette suuliselt. Kirjalik ettekanne jälgib teadusartiklile sarnast struktuuri (vt kirjaliku ettekande vormistamise juhend). Ettekandetekstid avaldatakse pärast konverentsi internetipõhises kogumikus. Eelmise aasta kogumikuga saate tutvuda VIII Magistrantide teaduskonverents "Inimene ja tehnoloogiad". Suulist ettekannet on soovitav toetada ja illustreerida visuaalsete vahenditega.

Vastavalt juhendile koostatud ettekande tekst esitatakse toimkonna sekretärile juhendaja kirjaliku nõusolekuga avaldamiseks nii paberil kui ka elektrooniliselt hiljemalt 9. aprillil 2015. a.

Suulise ettekande kestus on 10...15 min, lisanduvad küsimused-vastused. Võimalik on kasutada tahvlit, arvutit  ja videoprojektorit.

TÄHTAJAD

  Eelregistreerimine ja ettekande lühikokkuvõtte esitamine   20. märts 2015
  Ettekande kavasse võtmise teate väljasaatmine   27. märts 2015
  Ettekande teksti esitamine     9. aprill 2015
  Konverentsi kutse ja kava väljasaatmine   17. aprill 2015
  Konverents   22. aprill 2015

TOIMKOND

  Esimees: doktorant Erkki Jõgi
  Liikmed: doktorant Märt Reinvee magistrant Maris Veere
    doktorant Marion Mitt magistrant Allan Leiaru
      magistrant Riin Raimla
  Sekretär: Heli Saaremets

INFO

 

Heli Saaremets
  Fr. R. Kreutzwaldi 56-A108
  Tel 731 3321, 517 9428
  e-post:heli.saaremets@emu.ee