ajalugu

      Töökaitse, tööohutus, töötervishoid, ergonoomika

        Töökaitse õppetool. Töökaitset on õpetatud üliõpilastele 1954. a. alates, kui põllumajanduse mehhaniseerimise eriala esimese lennu viiendale kursusele viidi sisse õppeaine “Ohutus- ja tuletõrjetehnika”. 1966. a. alates kannab aine nimetust “Töökaitse”.
        Töökaitsealast õppetööd korraldas kuni 1992. a-ni Põllutöömasinate kateeder. Aine õpetamisega on tegelnud paljud Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA) õppejõud ja praktikud väljastpoolt (Uno Kraav, Ants Otsa). Suurim on olnud prof. Mikk Kiisleri panus töökaitsealase õppe-metoodilise ja teadustöö arendamisel.
        Töökaitse õppetool loodi tehnikateaduskonnas iseseisva üksusena 1992. a. Õppetooli juhatajaks valiti prof. Mikk Kiisler, kes oli ka õppetooli loomise algataja. Tema juhendamisel lisandus uue õppeainena “Ergonoomika”, alustati talu tööohutuse ja talutööde ergonoomilise uurimise alast teadustööd.
        Eesti Põllumajandusülikooli (EPMÜ) reorganiseerimise käigus viidi 1994. a. töökaitse õppetool (juhtiv õppejõud-teadlane lektor Alar Seiler) Põllumajandustehnika instituudi koosseisu.
        Praeguseks on kogu töökeskkonna ohutusalane õppetöö Eesti Maaülikoolis (EMÜ) koondunud Tehnikainstituudi farmitehnika ja ergonoomika osakonda ning õpetatakse ülikooli kõikide erialade üliõpilasi.
         Seoses Eesti Vabariigi iseseisvumisega tekkis paljude valdkondade ettevõtjatel võimalus uuendada tootmistehnoloogiaid. Uute tehnoloogiate juurutamisega ja vanade rekonstruktsiooniga tekkis vajadus ettevõtete jaoks töökeskkonna spetsialistide ettevalmistamiseks. EPMÜ Tehnikateaduskonnas arutati töökeskkonna spetsialistide ettevalmistamise võimalusi juba 1993. a. (farmitehnika õppetooli juhataja prof. Boris Reppo) Eesti Tööinspektsi­ooniametiga (peadirektor Heldur Nermann) ning hiljem Eesti Sotsiaalministeeriumi Töökeskkonna osakonnaga (juhataja Milvi Jänes). Saades mainitud instantsidest toetuse, koostati ergonoomika eriala diplomiõppe õppekava ja pöörduti 1997. a. eriala avamislua saamiseks Eesti Haridusministeeriumi poole.
         19. veebruaril 1998. aastal kinnitas EPMÜ Nõukogu otsusega NR. 3-98 Tehnikateaduskonna ergonoomika eriala diplomiõppe õppekava ja lubas esimesel õppeaastal korraldada õppetööd. Sama aasta sügisel toimus üliõpilaste esimene vastuvõtt.
         Õppetöö käigus selgus, et kolmeaastase diplomiõppe õppekava raames polnud võimalik süvendatult omandada ei üldinseneri- ega erialaõppeaineid. Uute tehnoloogiate juurutamisel ilmnesid nii töötajate kui ka töökeskkonnaspetsia­listide kvalifikatsiooni probleemid. Ohutute tehnoloogiate kujundamiseks, riskihaldamiseks ja töötajate väljaõppeks oli vaja ergonoomikainsenere, kes on saanud põhjaliku ettevalmistuse inseneri- ja töökeskkonna valdkondades. Sellel eesmärgil koostati ergonoomika eriala bakalaureuse- (üliõpilaste esimene vastuvõtt 2002. a.) ja magistriõppe (vastuvõtt 2005.a.) õppekavad.