Ergonoomika erialane õppekirjandus

ERGONOOMIKA

 Ergonoomika erialane õppekirjandus, kevad 2011

 Farmitehnika ja ergonoomika osakond

 1. Biology Catalogue. – Italy: Altay Scientific, 2007. – 108 p.
 2. Collin, S. Dictionary of Science and Technology. 2nd ed. – London: A & C Black, 2007. – 658 p.
 3. Gieck, K., Gieck, R. Engineering Formulas. 8th ed. – Germany: McGraw-Hill 2006. – 2006 p.
 4. Tusti, U. Encyclopedia of Mechanical Engineering. – New Delhi, India: Anmol Publications Pvt Ltd, 2006. – 304 p.
 5. Dul, J., Weerdmeester, B. Ergonomics for Beginners. A Quick Reference Guide – London: Taylor & Francis Ltd, 1993. – 133 p.
 6. Cacciabue, P. Guide to Applying Human Factors Methods: Human Error and Accident Management in Safety-Critical Systems. – London: Springer, 2004. – 347 p.
 7. Corlett, N., Wilson, J. Evaluation of Human Work. – USA: Taylor & Francis, 1995. – 1134 p.
 8. Hanson, M. Contemporary Ergonomics. – Great Britain: Taylor & Francis, 1998. – 609 p.
 9. Kumar, S. Biomechanics in Ergonomics. – Great Britain: Taylor & Francis, 1998. – 385 p.
 10. Neudörfer, A. Konstruieren sicherheitsgerechter Produkte. – Springer, 1996. – 377 s.
 11. Licht. Gesundheit. Arbeitsschutz. Beleuchtung. Farbgestaltung. Sicherheitsleit-systeme. 6. überarbeitete Auflage. – Deutschland: Verlag Technik und Information, 2007. – 112 s.
 12. Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Mit Ergonomie gestalten. 1. Auflage. – Deutschland: Verlag Technik und Information, 2008. – 94 s. + CD.
 13. Lärm und Vibrationen am Arbeitsplatz. Lärm- Teil 1. 1. Auflage. – Deutschland: Verlag Technik und Information, 2009. – 48 s.
 14. Der Familienbetrieb. Das Wichtigste für Sicherheit und Gesundheit in Kleinbetrieben. – Deutschland: VMBG, 2006. – 48 s.
 15. Тонина, В. Эргономика. – Москва: Мир, 1971. – 419 c.
 16. Богачев, C. Авиационная эргономика. – Москва: Машиностроение, 1978. – 138 c.
 17. Доклад Генерального директора: Выполнение программы MOT в 2008-09 годах. – Женева: Международное бюро труда, 2010. – 239 c.
 18. Доклад VI: Содействие жизнеспособным предприятиям. – Женева: Международное бюро труда, 2007. – 217 c.
 19. Доклад IV: Достойный труд для домашних работников. – Женева: Международное бюро труда, 2011. – 44 c.
 20. Применение международных трудовых норм. – Женева: Международное бюро труда, 2010. – 43 c.
 21. Bayley, S., Conran, T. Disain. Kuju saanud mõte. –Tallinn: Varrak, 2008. – 335 lk.
 22. Tammert, M. Värviõpetus. ‑ Tallinn: OÜ Aimwell, 2006. ‑ 207 lk.
 23. Sihver, L. Kontoriergonoomika käsiraamat. – Tallinn: Teabekirjanduse OÜ, 2009. – 144 lk.
 24. Sihver, L., Hansten, K., Peil, M., Liiger, M., Pärn, M., Alliksoo, S. Ohutu kodu. – Tallinn: Pandekt OÜ, 2011. – 312 lk.
 25. Alli, B. Töötervishoiu ja tööohutuse aluspõhimõtted. ‑ Tallinn: EV Sotsiaalministeerium, 2002. ‑ 143 lk.
 26. Antti-Poika, M., Taskinen, H. Hea töötervishoiutava. Juhis tegevuse planeerimiseks ja jälgimiseks. – Tallinn: Euroopa Liidu Infokeskus, 2004. – 201 lk.
 27. Lepnurm, R., Mitt, K., Põlluste, K. Tervishoiusüsteemi strateegiline juhtimine. – Tartu: Elmatar, 1997. – 203 lk.
 28. Kahn, H. Töötervishoid Euroopa Liidu riikides. – Tallinn: 1998. – 71 lk.
 29. Kahn, H. Eesti töötervishoiu arengulugu 1918-2008. – Tallinn: 2009. – 208 lk.
 30. Kahn, H. Rahvusvaheline töötervishoiu spetsialisti eetikakoodeks. – Tallinn: Riigi Teataja Kirjastus, 1999. – 28 lk.
 31. Kahn, H. Töötervishoiuteenistuse kvaliteedi hindamine – Tallinn: Riigi Teataja Kirjastus, 1999. – 32 lk.
 32. Kristjuhan, Ü. Töökeskkonna kvaliteedi parandamise nüüdisaegsed probleemid. – Tallinn: Tallinna Tehnika Ülikool, 2002. – 58 lk.
 33. Pärk, J. Individuaalsed kaitsevahendid. – Tallinn: A-Team, 1998. – 138 lk.
 34. Pärk, J. Töökaitse käsiraamat. – Tallinn: A-Team, 1997. – 354 lk.
 35. Pärk, J. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. – Tallinn: A-Team, 1999. – 570 lk.
 36. Lahti, T. Keskkonnamüra hindamine ja müra leviku tõkestamine. – Tallinn: Ökokratt, 2010. – 122 lk.
 37. Jauhiainen, T., Vuorinen H., Heinonen-Guzejev, H. Keskkonnamüra mõjud. – Tallinn: Ökokratt, 2010. – 82 lk.
 38. Loogna, N., Loogna, G. Füüsiline töö ja ülekoormushaigused. – Tallinn: Ten-Team OÜ, 1999. – 104 lk.
 39. Loogna, N. Kas teil on kutsehaigus? – Tallinn: Ten-Team OÜ, 1999. – 136 lk.
 40. Loogna, N. Töökeskkond ja allergia. – Tallinn: Ten-Team OÜ, 2000. – 112 lk.
 41. Loogna, N. Kutsehaigused. Riskitegurid ja ennetamine. – Tallinn: Teabekirjanduse OÜ, 2007. – 328 lk.
 42. Loogna, N. Elukutsed ja terviseriskid. – Tallinn: Teabekirjanduse OÜ, 2008. – 360 lk.
 43. Aava, A. Sanitaarmiinimum masinaehituse töölisele. – Tallinn: Valgus, 1969. – 77 lk.
 44. Liiger, M., Pärn, M. Esmaabi käsiraamat ettevõttele. – Tallinn: Teabekirjanduse OÜ, 2007. – 92 lk.
 45. Esmaabi töökohal. – Tallinn: Ten-Team OÜ, – 24 lk.
 46. Merisalu, E. Bioloogilised riskitegurid töökeskkonnas. Õppevahend. – Tartu: Elmatar, 2002. – 72 lk.
 47. Merisalu, E Keemilised ohutegurid töökeskkonnas. Õppevahend. – Tartu: Elmatar, Tartu, 2002. – 64 lk.
 48. Merisalu, E., Saava, A. Toksilised ühendid töökeskkonnas. – Tartu: AS Tartumaa trükk, 1998. – 56 lk.
 49. Merisalu, E., Saava, A., Soon, A. Sissejuhatus töötervishoidu. – Tartu: Tervishoiu instituut, 1999. – 36 lk.
 50. Merisalu, E., Kaarna, M., Kutsar, K., Malbe, R., Mehilane, L., Mitt, K., Põlluste, K., Russak, S., Saava, A., Trei, T. Eesti rahva tervis. – Tartu: Elmatar, 1998. – 56 lk.
 51. Merisalu, E. Jäätmed ja tervis. – Tartu: Elmatar, – 16 lk.
 52. Sieger, A. Tuleohutus. – Tallinn: Teabekirjanduse OÜ, 2007. – 320 lk.
 53. Sieger, A. Elektriohutus. – Tallinn: Teabekirjanduse OÜ, 2007. – 264 lk.
 54. Sieger, A. Tule ja elektriohutus. – Tallinn: Teabekirjanduse OÜ, 2011. – 336 lk.
 55. Siirak, V. Ergonoomilised soovitused. – Tallinn: TTÜ kirjastus, 2008. – 275 lk.
 56. Tint, P. Ohutus ja õnnetuste maksumus. – Tallinn: A-Team OÜ, 1998. – 65 lk.
 57. Tint, P. Riski hindamine töökeskkonnas. Keemiarisk. – Tallinn: Ten-Team OÜ, 1999. – 232 lk.
 58. Tint, P. Töökeskkond ja ohutus. – Tallinn: Ten-Team OÜ, 2000. – 269 lk.
 59. Tint, P. Töökeskkond ja ohutus. – Tallinn: OÜ Infotrükk, 2007. – 195 lk.
 60. Riskianalüüs. Nõudmised ja praktilised näited. – Tallinn: Teabekirjanduse OÜ, 2005. – 240 lk.
 61. Töövaidlused. – Tallinn: Ten-Team OÜ, 2000. – 336 lk.
 62. Töökeskkonnaohutuse ja töötervishoiu käsiraamat. – Tallinn: Ten-Team OÜ, 2004. – 232 lk.
 63. Tööohutuse ja töötervishoiu käsiraamat 2007/2008. – Tallinn: Ten-Team OÜ, 2007. – 336 lk.
 64. Tööohutuse ja töötervishoiu käsiraamat 2008/2009. ‑ Tallinn: Ten-Team OÜ, 2008. – 392 lk.
 65. Tööohutuse ja töötervishoiu käsiraamat 2009/2010. ‑ Tallinn: Ten-Team OÜ, 2009. – 392 lk.
 66. Tööohutuse ja töötervishoiu käsiraamat 2010/2011. ‑ Tallinn: Ten-Team OÜ, 2011. – 400 lk.
 67. Töökeskkonda reguleerivad õigusaktid 2008. – Tallinn: Ten-Team OÜ, 2008. – 408 lk.
 68. Töökeskkond 2006. – Tallinn: Ten-Team OÜ, 2006. – 24 lk. + CD.
 69. Töökeskkond 2007. Süstematiseeritud perioodiline teabekogumik. Aastakäik IX. – Tallinn: Ten-Team OÜ, 2007. – 32 lk. + CD.
 70. Töökeskkond 2008. Süstematiseeritud perioodiline teabekogumik. Aastakäik X. – Tallinn: Ten-Team OÜ, 2008. – 32 lk. + CD.
 71. Töökeskkond 2008. Süstematiseeritud perioodiline teabekogumik. Aastakäik XI. – Tallinn: Ten-Team OÜ, 2010. – 48 lk. + CD.
 72. Kemikaaliohutus ehituses. Metoodiline juhend. – Tallinn: Töötervishoiu Keskus, 2003. – 69 lk.
 73. Kemikaaliohutus autohoolduses. Metoodiline juhend. – Tallinn: Töötervishoiu Keskus, 2003. – 72 lk.
 74. Kiplok, M., Sarap, Ü., Tammaru, E. Rasedate ja rinnaga toitvate naistöötajate terviseriskid. – Tallinn: Töötervishoiu Keskus, 2004. – 35 lk.
 75. Hurme, M. Niiskus- ja hallitusprobleemid töökohtadel. – Tallinn: Töötervishoiu Keskus, 2004. – 46 lk.
 76. Linnainmaa-Jaakkola, K., Savolainen, K., Tossavainen, A., Vainiotalo, S. Kantserogeenidest põhjustatud kasvajad. – Tallinn: Töötervishoiu Keskus, 2004. – 38 lk.
 77. Kanerva, L. Tööst põhjustatud allergiad. – Tallinn: Töötervishoiu Keskus, 2003. – 47 lk.
 78. Õigekeelsuse käsiraamat ja sõnastik. – Tallinn: TEA kirjastus, 2006. ‑ 495 lk.
 79. Erelt, M., Erelt, T., Ross, K. Eesti keele käsiraamat. 3., täiend. trükk. ‑ Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007. ‑ 727 lk.
 80. Ametite klassifikaator. – Tallinn: EV Sotsiaalministeerium, 1999. – 292 lk.
 81. Eesti Töötervishoid. Ajakiri. Aastakäik 2007.
 82. Eesti Töötervishoid. Ajakiri. Aastakäik 2008.
 83. Euroopa Töötervishoiu Agentuuri juhendmaterjalid 2004 - 2009.a.
 84. Tehnikamaailm. 2008.
 85. Inseneeria. Tootmise ja tehnika ajakiri. 2009.
 86. Ergonoomika-alased artiklid ajakirjadest. Applied Ergonomics – 378 artiklit. Industrial Ergonomics – 237 artiklit. CD.
 87. Prof. B.Reppo (kaasautoritega) PUBLIKATSIOONID teemal TÖÖTAJA TÖÖVÕIME, ENERGEETILINE KOORMATUS JA TÖÖKINDLUS. – 16 tk
 88. Prof. B.Reppo (kaasautoritega) PUBLIKATSIOONID teemal SISEKLIIMA – 26 tk.
 89. Dots. V.Viljasoo (kaasautoritega) PUBLIKATSIOONID teemal SISEKLIIMA – 22 tk.
 90. Dr. M.Pääsuke, dr. H.Gapeyeva, dr. J.Ereline (kaasautoritega) PUBLIKATSIOONID teemal INIMESE LIIKUMISAPARAADI BIOMEHAANIKA JA FÜSIOLOOGIA –39 tk.
   

ERGONOOMIKA

Ergonoomika erialane õppekirjandus Tartu raamatukogudes

Eesti Maaülikooli raamatukogu – EMÜR
Tartu Ülikooli raamatukogu – TÜR
TÜ Biomeedikumi raamatukogu, tervishoiu instituut - TÜB
Tartu Linna Raamatukogu – TLR

 

 

 

 

Ilmumis

aasta

Eks.

arv

Asukoht

 

1.

 

ISBN-10: 0071132945

Bridger, R-S. Introduction to Ergonomics.

 

2007

1


TÜB

 

2.

 

ISBN-10:
0071240451

Niebel, B., Frievalds, A. Methods, Standards and Work Design.

2003

1

EMÜR

3.

 

ISBN-10:
0415227224

Noyes, J. Designing for Humans.

 

2001

1

EMÜR

4.

 

ISBN-10:
0415279089

Chaffin, D-B., Delleman, N-J., Haslegrave, C-M. Working Postures and Movements. Tools for Evaluation and Engineering.

2004

 

1

EMÜR

5.

ISBN-10:
0415285208

Pheasant, S. Bodyspace: Anthropometry,
Ergonomics and the Design of Work.

2005

1

EMÜR

6.

ISBN-10:
0415287006

Stanton, N-A., Hedge, A., Brookhuis, K. Salas., E. Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods.

2005

1

EMÜR

7.

ISBN-10:
0805832904

Charlton, S-G., O’Brien, T-O. Handbook of Human Factors Testing and Evaluation.

2002

1

EMÜR

8.

ISBN-10:
0805841296

Karwowski, W. Handbook of Standards and Guidelines in Ergonomics and Human Factors.

2006

1

EMÜR

9.

ISBN-10:
0805841350

Meister, D. Conceptual Foundations of Human Factor Measurement.

2003

1

EMÜR

10.

ISBN-10:
0849319374

Marras, W-S., Karwowski, W. The Occupational Ergonomics Handbook. Two-volume set 2nd edition.

2006

1
kompl.

1

kompl.

EMÜR

 

TÜR

 

11.

ISBN-10:
084937975X

McKeown, C. Office Ergonomics.

2007

1

EMÜR

12.

ISBN-10:
1428810153

Johnson, S., Konz, S-A. Work Design. Occupational Ergonomics.

2007

1

EMÜR

13.

ISBN-10:
1567206190

Allcorn, S. Dynamic Workplace: Present Structure and Future Redesign.

2003

1

EMÜR

14.

ISBN-10:
5859715242

Черняк, В. История и философияТехники.

2006

1

TLR

15.

ISBN-10:
0736069321

Reilly, T. Ergonomics in sport and physical activity : enhancing performance and improving safety

2010

1

TÜR

16.

ISBN-10:
0471116904

Salvendy, G. Handbook of human factors and ergonomics.

2006

1

TÜR

17.

ISBN-10:
0415271257

Reilly, T., Greeves, J. Advances in sport, leisure and ergonomics.

2002

1

TÜR

18.

ISBN-10:
1857150716

Greene, G. The human factor.

1992

1

TÜR

19.

ISBN-10:
900025263

Bender, L. The human factor.

1989

1

TLR

20.

ISBN-10:
0850663792

Grandjean, E. Fitting the task to the man: a textbook of occupational ergonomics.

1988

1

TÜR

21.

ISBN-10: 0521382750

Carrlo, J-B. Human cognitive abilities: a survey of factor-analytic studies.

2004

1

TÜR