laborid

1998    Töötehnoloogia labor (töötehnoloogia, sisekliimatoloogia)
2005    Lüpsiseadmete labor koostöös DeLaval Eesti AS-ga
                                                (tööhügieen, tööfüsioloogia, tootedisain, ohutus)

2006    Ergonoomika labor   (töökeskkond, tööprotsessid, biomehaanika,
                                                funktsionaalne anatoomia, töötervishoid)

2008    Soojuspumpade ja sisekliima labor koostööpartnerid Citi Kliima OÜ
                                                ja DeLaval Eesti AS seadmete toel (soojus- ja
                                                jahutustehnoloogiad, mikro-, para- ja elektrokliima)

2009    Füüsilise ja psüühilise töökoormatuse ergonoomika labor
                                                (energeetiline ja psüühiline koormatus erineva
                                                raskusastmega tööde tegemisel)

2010    Biotehniliste süsteemide labor koostöös DeLaval Eesti AS-ga
                                                (konstrueerimine, projekteerimine, juhtimine)

2012    Töökeskkonnaohutuse labor (elektri- ja tuleohutus, müra,  vibratsioon, valgustatus).
2012    Põllumajandusmterjalide töötlemise ja katsetamise labor  (töötehnoloogia, põllumajandusergonoomika).
2012    Vesivarustuse labor  (põllumajandusergonoomika)
2012    Farmitehnika ja ergonoomika labor (põllumajandusergonoomika töökeskkond,
                                                     tööprotsessid, biomehaanika, funktsionaalne anatoomia, töötervishoid).

2012    Vaakumseadmete labor koostöös DeLaval Eesti AS-ga (põllumajandusergonoomika)
2012    Lüpsi- ja jahutusseadmed koostöös DeLaval Eesti AS-ga 
                                                     (tööhügieen,tööfüsioloogia ja jahutustehnoloogiad,   ohutus,                        
                                                      põllumajandusergonoomika)

kavas rajada

2016/17   Toote- ja ergodisaini labor Vastava õppeainepõhise ergodisaini labori
                                                               kavandamine ja arendamine.