lõpetajatele

Lõputööde teemad:
Tehnika- ja tehnoloogia bakalaureuseõpe 
Ergonoomika magistriõppe lõputööde teemad  

Uurimissuunad

Avaldus lõputööde koostamiseks   
Akadeemiliste kraadide kaitsmise tingimused ja kord

Lõputöö vormistamise nõuded

Lõpetaja peab oma lõputöö vahele lisama litsentsi, millega üliõpilane annab oma nõusoleku teha lõputöö kättesaadavaks üldsusele või  teha kättesaadavaks üldsusele peale tähtaja lõppu (tähtajaline piirang) või mitte teha kättesaadavaks (tähtajatu piirang). Kui lõputöö kaitsmine tahetakse kuulutada kinniseks siis selleks tuleb täita eraldi taotlus lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamise kohta, mis esitatakse instituudi õppedirektorile vähemalt kolm kuud enne kaitsmist. Vaatamata sellele, kas töö hiljem avalikustatakse või ei avalikustata, lähevad tööd ikkagi üleslaadimisele EMÜ raamatukogu lõputööde digitaalarhiivi ja vähemalt 3 päeva enne kaitsmist peab lõputöö digitaalsel kujul edastama Eesti Maaülikooli raamatukogule.

Ergonoomika magistritööde koostamise ja kaitsmise ajakava

26.10.2016

Magistritöö teema valik

Kraaditaotlejal esitada allkirjastatud avaldus lõputöö koostamiseks, sh juhendaja(te) allkirja(de)ga Farmitehnika ja ergonoomika osakonda

01.12.2016

Magistritöö plaan-graafiku esitamine

Esitada juhendajale magistritöö seletuskirja struktuur, kirjanduse ülevaade, planeeritud lisade loetelu

20. 04.2017

 KONVERENTS

 XI  MAGISTRANTIDE TEADUSKONVERENTS

Konverentsil esitatava ettekande kohta kirjalik ja juhendaja poolt  kinnitatud teksti esitamine konverentsi toimkonnale

22.05.2017

kell 11.15,
r. A219

Eelkaitsmine

Eelkaitsmisele esitada valmis magistritöö köitmata kujul. Tuleb teha ettekanne (kuni 7 min) tehtud magistritööst. Viimane tähtaeg lõputöö teema muutmise avalduse esitamiseks (koos juhendaja allkirjaga). Eelkaitsmine on kaitsmisele lubamise eelduseks

29.05.2017

Plagiaadikontroll ja magistritöö esitamine retsenseerimiseks

Esitada  osakonda plagiaadikontrolli läbinud lõputöö. Magistritöö esitada köidetult retsensendile läbivaatamiseks ja kirjalikult ning allkirjastatult esitatava hinnangu andmiseks

vähemalt
3 tööpäeva enne
kaitsmist

Lõputöö esitamine EMÜ
raamatukokku

Üliõpilane esitab oma lõputöö elektrooniliselt EMÜ raamatukokku läbi lingi http://library.emu.ee/est/infoallikad/vaitekirjad2/loputoo_saatmine
PDF formaadis eraldi failidena:
lõputöö kokkuvõte;
lõputöö tervikuna;
vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa.

hiljemalt vastava istungi alguseks

Magistritöö ja retsensiooni esitamine kaitsmiskomisjoni sekretärile

Magistritöö esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile hiljemalt vastava istungi alguseks. Töö esitada köidetult kahes eksemplaris allkirjastatuna koostaja, juhendaja(te).

14. juuni 2017
kell 9.15,
r. A107
 

Magistritööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 20 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja kuulajate küsimustele

21. juuni 2017

Lõpuaktus

Kvalifikatsiooni tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi saamine

 

 

Tehnika- ja tehnoloogia õppekava ergonoomika üliõpilaste lõputööde koostamise ja kaitsmise ajakava

26.10.2016

Lõputöö teema valik

Lõpetajatel esitada  allkirjastatud avaldus lõputöö koostamiseks, sh juhendaja(te) allkirja(de)ga Farmitehnika ja ergonoomika osakonda

30.12.2016

Lõputöö plaan-graafiku esitamine

Esitada juhendajale lõputöö seletuskirja struktuur, kirjanduse ülevaade, planeeritud lisade loetelu

22.05.2017
kell 11.15
r. A219

Eelkaitsmine

Eelkaitsmisele esitada valmis lõputöö köitmata kujul. Tuleb teha ettekanne (7 min) tehtud lõputööst. Viimane tähtaeg töö teema muutmise avalduse esitamiseks (koos juhendaja allkirjaga). Eelkaitsmine on kaitsmisele lubamise eelduseks

29.05.2017

Plagiaadikontroll ja lõputöö esitamine retsenseerimiseks

Esitada  osakonda plagiaadikontrolli läbinud lõputöö. Köidetud lõputöö esitamine retsensendile läbivaatamiseks ja kirjalikult ning allkirjastatult esitatava hinnangu andmiseks

vähemalt
3 tööpäeva enne kaitsmist

Lõputöö esitamine EMÜ
raamatukokku

Üliõpilane esitab oma lõputöö elektrooniliselt EMÜ raamatukokku läbi lingi  http://library.emu.ee/est/infoallikad/vaitekirjad2/loputoo_saatmine
PDF formaadis eraldi failidena:
lõputöö kokkuvõte;
lõputöö tervikuna;
vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa

hiljemalt vastava istungi alguseks

Lõputöö ja retsensiooni esitamine kaitsmiskomisjoni sekretärile

Bakalaureusetöö esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile hiljemalt vastava istungi alguseks. Töö esitada köidetult kahes eksemplaris allkirjastatuna koostaja, juhendaja(te).

12. juuni 2017
kell 9.15,
r. A107
 

Bakalaureusetööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 15 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja kuulajate küsimustele

21. juuni 2017

Lõpuaktus

Kvalifikatsiooni tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi saamine