Tähtsündmused

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Flag_of_ILO.svg/900px-Flag_of_ILO.svg.png    

07.-08.03. 2017 külastas Eesti Maaülikooli Tehnikainstituuti Rahvusvahelise Tööorganisat-siooni (ILO, International Labour Organization) ekspert töötervishoiu ja -ohutuse alal

Claude Donald Loiselle     (ettekannega saab tutvuda siin)

ILO on rahvusvaheline ÜRO alluvuses tegutsev organisatsioon, milles tegeletakse eelkõige rahvusvaheliste tööstandardite koostamise ja töötingimuste järelevalvega liikmesriikides. Mr Claude Donald Loiselle töötab ILO Peakorteris Genfis töötervishoiu ja -ohutuse võrgustiku koordinaatorina teadmiste ja informatsiooni juhtimise osakonnas, mida varasemalt tunti kui Rahvusvahelise Tööohutuse ja Tervise Informatsiooni Keskusena (CIS, Centre of International Occupational Safety and Health Information). Mr Claude Donald Loiselle omab 25-aastast töökogemust töötervishoiu ja –ohutuse alal. Ta on töötanud ligi 60 riigis erinevatel kontinentidel. Enne tööle asumist Genfi ILO Peakorterisse, oli ta ametis ILO esindaja ja töötervishoiuspetsialistina Põhja-Aafrikas, töötades Somaaliast Marokoni, samuti Sudaanis, Eritreas ja Egiptuses.

Mr Claude Donald Loiselle teaduslikuks uurimissuunaks on tööohutuse ja töötervishoiu arenguprojektid, rakenduslikud teadusprojektid tööstusettevõtete kogemustest, tehnika-alasest koostööst ja poliitikale orienteeritud arendustest paljudes riikides. Ta toetab tugevalt ja usub, et töötervishoiu ja ohutuse kaasaegsed juhtimissüsteemid tugevdavad töötervishoiu ja ohutuse  praktikat, aidates kaasa ennetuskultuuri arengule erinevates maades. Hetkel vastutab ta töötervishoiu ja ohutusalaste teadmiste rahvusvahelise standardi väljatöötamise eest ja koolitajate ülemaailmse võrgustiku loomise eest. Ta on veendunud, et koostöö regionaalsetes töötervishoiu võrgustikes aitab kaasa töötervishoiu ja -ohutusalase koolitusstandardi väljatöötamisel.

Mr. Claude Donald Loiselle, Occupational Health and Safety (OSH) ekspert in the International Labour Organization (ILO)  visited the Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology on the 7th and 8th of March 2017.

Mr Claude Donald Loiselle is working at the International Labour Organization (ILO) Head Quarter in Geneva as the Coordinator of OSH Network, Knowledge and Information Management, formerly known as CIS - the Centre of International Occupational Safety and Health Information. Mr Claude Donald Loiselle cumulates 25 years of experience in the field of safety and health at work. He has intervened in more than 60 countries on all continents. Before his current assignment in Geneva, he was the ILO OSH Specialist in North Africa, covering countries from Somalia to Morocco, including the Sudan, Eritrea, and Egypt.

His professional profile combines advanced safety and health management studies, applied-research experience in industries, technical cooperation and policy-oriented development in a vast diversity of countries and contexts. He strongly believes in the strategic importance of modern OSH knowledge management policies and practices as a pillar for strengthening national OSH systems and developing a culture of prevention. He is currently surveying the state of OSH knowledge development and networking globally. He is collaborating with existing regional OSH networks, and engaging global policy development work on OSH qualification frameworks.