Tähtsündmused

Eesti Maaülikool püüdleb rohelisema keskkonna poole ning ergutab oma töötajaid ja üliõpilasi liikuma rohkem jalgrattaga. 

 

 

Seminar 481

Ergonomics, Risk Factors and Safety 
in Agriculture and Forestry

April 16-18, 2015 in Tartu, Estonia

 

 

Lecture Programme for students 24-28.11.2014 in Institute  of Technology Estonian University of Life Sciences
Avalik loeng

 

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri tervislike töökohtade kampaania 2014−2015
„Vähem stressi” 

XVI Töötervishoiupäev     21. oktoober 2014
Tallinn, Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis
Resümee
Fotod
Konverentsi ettekanded

 

Ergonoomiakonverents 2014

Sotsiaalministeerium korraldas  9.oktoobril ergonoomiakonverentsi, mis oli juba kolmas omataoline tähistamaks rahvusvahelist ergonoomiakuud, milleks on traditsiooniliselt oktoober. Sel aastal oli konverentsi fookus suunatud peamiselt ettevõtjatele ja tööandjatele. Seda peegeldas ka konverentsi kandev sõnum - „Tööohutus on kasumlik“.
Resümee
Foto
Konverentsi ettekanded

 

Ergonoomika seminar 8. oktoober 2014

Teema:   Üliõpilaste terviseuuring

Lektor  prof. Ulrich Wiesman (Saksamaa)

 

-----------------------------

Ergonoomikakuu 2013
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri tervislike töökohtade kampaania 2012−2013
„Ennetame riske üheskoos”

XV Töötervishoiupäev     23. oktoober 2013

Tallinn, Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis
Resümee 
Fotod 
Töötervishoiupäeva ettekanded


Ergonoomika eriala 15 aastapäeva tähistamine
17. oktoover 2013
Almanahh "15 aastat ergonoomikaalast õppe- ja teadustööd"

Fotod
 

Ergonoomika seminar 15. oktoober 2013
„Konstruktiivne ergonoomika“
Ettekandja  Kaimar Mölder, Agenda PRO OÜ
Resümee 
Fotod

 

"Ergonoomi(k)a konverents 2013"  10. oktoober 2013 
Aitab, tööta ja liiguta õigesti!

Eestis tähistatakse ergonoomi(k)akuud 2013 aastal teist korda, mujal maailmas on seda tähistatud alates 2003. aastast.
Ergonoomi(k)akuu raames toimus 10. oktoobril Tallinnas Ergonoomi(k)a konverents 2013. Konverentsi korraldas
Sotsiaalministeerium koostöös mittetulundusühinguga ErgoEst.
Konverentsil esinesid spetsialistid Eestist, Soomest ja
Rootsist, ettevõtted tutvustasid  erinevaid ergonoomilisi tooteid ja teenuseid, esitletud olid ergonoomika- ja töötervishoiualaseid
uurimistöid iseloomustavad postrid.

Resümee
Fotod
 
Konverentsi ettekanded

-----------------------------
Ergonoomikakuu 2012

Farmitehnika ja ergonoomika  osakonna välisõppejõud
Professor Marek Gaworski (WULS) Tartus Eesti Maaülikoolis 27. kuni 29.11.
2012.
Resümee
Fotod


 

 Õppeekskursioon 15. november 2012. a.
„Töökeskkond tööstuses ja põllumajanduses, tööstus- ja põllumajandusergonoomika, konstruktsiooniergonoomika ja töötehnoloogia“
AS Lasita Maja

TÕNU PATRAEL`I ORAVA TALU Saverna küla Valgjärve vald  Põlvamaa

Võrumaa Kutsehariduskeskus
Resümee

Fotod

 

Ergonoomikakuu

Ergonoomika seminar 31. oktoober 2012
ÜLIKOOL TÖÖ TEADUS
Resümee
Fotod

Ettekanded:
"THE GLAMOX GROUP LIGHTING SOLUTIONS"

       
Kristjan Jansen, AS Glamox HE Toodekvaliteedi ja töökeskkonna spetsialist TÜ doktorant,
                                    MTÜ  ErgoEst juhatuse esimees

"TÖÖ TÖÖKESKKONNASPETSIALISTINA"
        
Rainer Jõgeva, töökeskkonnaspetsialist, Kaitsevägi Lõuna Kaitseringkond

 

 

                

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri tervislike töökohtade kampaania 2012−2013
„Ennetame riske üheskoos”

XIV Töötervishoiupäev     26. oktoober 2012

Tallinn, Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis
Resümee 
Fotod 
Töötervishoiupäeva ettekanded

 

Ergonoomika seminar 17. oktoober 2012
„FÜSIODISAIN“
lektor Georg Gavronski, Füsioloogia instituut Arstiteaduskond Tartu Ülikool
Resümee 
Fotod

 

"Ergonoomi(k)a konverents 2012"  11. oktoober 2012
Eestis tähistatakse ergonoomi(k)akuud 2012 aastal esmakordselt, mujal maailmas on seda tähistatud alates 2003. aastast.
Ergonoomi(k)akuu raames toimus 11. oktoobril Tartus Teaduskeskuses AHHAA Ergonoomi(k)a konverents 2012.
Konverentsi korraldas Sotsiaalministeerium koostöös Eesti Maaülikooliga ja mittetulundusühinguga ErgoEst.
Resümee
Fotod 
Konverentsi ettekanded

 

Ergonoomika seminar 10. oktoober 2012
„MAKROERGONOOMIKA JA TÖÖKOORMATUSE HINDAMISE MEETODID“
Ettekandja Henrijs Kalkis, Läti Ergonoomkia Selts, juhatuse liige
Resümee 
Fotod

 

Lektor Rainer Jõgeva,

töökeskkonnaspetsialist

Kaitsevägi Lõuna Kaitseringkond