töötajad

 

Eda Merisalu

ergonoomika ja töötehnoloogia dotsent, Dr.Med.Sci,
FT osakonna juhataja

CV

füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid töökeskkonnas, töökeskkonna riskianalüüs ja  -hindamine, kutsehaigusedtöötehnoloogia, tööstusergonoomika, töötaja töövõime ja töökindlus

eda.merisalu@emu.ee

Kreutzwaldi 56, ruum A308
tel. 7 313 313

Oliver Sada

ergonoomika dotsent,
PhD

CV

ergonoomika, elu- ja töökeskkonna ergonoomilisus; konstruktsiooniergonoomika, insener-tehniline ohutus; jahutus- ja soojendus­seadmete diagnostika ja töökindlus

oliver.sada@emu.ee

Kreutzwaldi 56, ruum A217
tel. 7 313 301

Arvo Leola
   
biotehniliste süsteemide  dotsent, Dr.Eng.

õppedirektor

CV

farmitehnika, põllumajandusergonoomika, biotehnilised süsteemid             

arvo.leola@emu.ee

Kreutzwaldi 56, ruum A222
tel. 7 313 312
      5 17 0900


 

Boris Reppo

emeriitprofessor,
Dr.Sc.Eng.

CV

füüsiline ja psüühiline töökoormatus, töökindlus, biotehnilised süsteemid

boris.reppo@emu.ee

Kreutzwaldi 56, ruum A226
tel. 7 313 303Alar Seiler

töökeskkonnaohutuse lektor, 
MSc

CV

töökeskkonna- ja tööohutus, töökeskkonna riskianalüüs ja -hindamine, müra ja vibratsioon ning töötervishoid

alar.seiler@emu.ee

Kreutzwaldi 56, ruum A224
tel. 7 313 309

Taavi Leola

farmitehnika ja töökeskkonnaohutuse lektor, MSc.Eng.

CV

farmitehnika, põllumajandushoonete projekteerimine, töökeskkonnaohutus

taavi.leola@emu.ee

Kreutzwaldi 56, ruum A217
tel. 7 313 301

Triinu Sirge

nooremteadur, MSc.Eng

CV

 

triinu.sirge@emu.ee

Kreutzwaldi 56, ruum A116
tel. 7 313 309

Märt Reinvee

spetsialist, MSc.Eng
doktorant

CV

tööriistade ja laiatarbevahendite ergonoomilisus, müra, metodoloogia

mart.reinvee@emu.ee

Kreutzwaldi 56, ruum A215
tel. 7 313 311

Galina Kononenko

laborijuhataja

 

galina.kononenko@emu.ee pteh@emu.ee

Kreutzwaldi 56, ruum A224
tel. 7 313 309 

Riin Raimla

nooremteadur, MSc.Eng
doktorant

 

 

riin.raimla@emu.ee

Kreutzwaldi 56, ruum A308
tel. 7 313 313 

Assar Luha

doktorant

 

assar.luha@emu.ee

Kreutzwaldi 56, ruum A215
tel. 7 313 311

 

 

 

KÜLALISÕPPEJÕUD

   

Mati Pääsuke

Tartu Ülikooli kinesioloogia ja biomehaanika  professor,
kand(biol)

CV

neuromuskulaarne adaptatsioon kehalistele koormustele, vananemise mõju organismi motoorsetele funktsioonidele, keha liikumisaparaadi biomehaanika ja selle rehabilitatsioon

mati.paasuke@ut.ee

Tartu Ülikool, spordibioloogia ja füsioteraapia instituut
Ujula 4-202, Tartu

tel. 73 76 286, 73 75 380
Faks: 73 76 286

Jaan Ereline

Tartu Ülikooli kinesioloogia ja biomehaanika lektor,
PhD (liik-spordit)

CV

biomehaanika ja ergonoomika, kinesioloogia, biomeetria ja biostatistika

 

jaan.ereline@ut.ee

Tartu Ülikool, spordibioloogia ja füsioteraapia instituut
Ujula 4-202A, Tartu

tel/faks  7376 286
tel. 53423733

Ants Tammepuu
EMÜ, veemajanduse osakond
 lektor,
PhD (keskkonnakaitse)

CV

keskkonnajuhtimine ja -riskid, toksikoloogia, plahvatusohu käsitlus, elanikkonna kaitse ja hädaolukorraks valmisolek

ants.tammepuu@emu.ee

tel. 5531152