Matemaatikute lugu

Ajalugu - aastad 1952 kuni 2017

Ajavahemik

Üksuse nimetus

Juhataja

Struktuurüksus

1952…1955

KÕRGEMA MATEMAATIKA KATEEDER

prof. Gerhard Rägo

(1952…1955)

EPA põllumajanduse mehhaniseerimise teaduskond

(1952…1954),

maakorralduse ja hüdromelioratsiooni teaduskond

(1954…1955)

1955…1958

 KÕRGEMA MATEMAATIKA  JA KUJUTAVA GEOMEETRIA KATEEDER

prof. Gerhard Rägo

(1955…1956),

dots. Jakob Gabovitš

(1956…1958)

EPA põllumajanduse mehhaniseerimise teaduskond

1958…1962

KÕRGEMA MATEMAATIKA  JA GEODEESIA KATEEDER

dots. Herbert Muischneek

(1958…1962)

EPA metsanduse hüdromelioratsiooni teaduskond

1962…1965

MATEMAATIKA KATEEDER

dots. Aleksander Astaškin (1962…1965)

EPA metsanduse hüdromelioratsiooni teaduskond

(1962…1963),

metsanduse ja maaparanduse teaduskond

(1963…1965)

1965…1966

MAAKORRALDUSE  JA MATEMAATIKA KATEEDER

dots. Aleksander Astaškin (1965…1966)

EPA metsanduse ja maaparanduse teaduskond

1966…1992

MATEMAATIKA KATEEDER

dots. Hillar Vallner

(1966…1977),

dots. Harry Espenberg

(1977…1983),

dots. Jaak Sikk

(1983…1992)

 

EPA metsanduse ja maaparanduse teaduskond (1966…1969),

majandusteaduskond

(1969…1983),

metsanduse ja maaparanduse teaduskond

( 1983…1989)

maainseneriteaduskond

(1989…1992)

1992…1994

MATEMAATIKA LEKTORAAT

dots. Jaak Sikk

(1992…1994)

EPMÜ maainseneri instituut

1994…2005

MATEMAATIKA INSTITUUT

dots.Jaak Sikk

(1994…2005)

EPMÜ metsandus- ja maainseneriteaduskond

2005…2007

MATEMAATIKA TÖÖRÜHM

dots. Jaak Sikk

(2005…2006),

lektor E. Aruvee

(2006…2007)

EMÜ tehnikainstituut

2007…2017

MATEMAATIKA OSAKOND

lektor E. Aruvee

(2007…2017)

EMÜ tehnikainstituut

 
     Matemaatika osakonna põhiülesandeks on olnud  kõrgema matemaatika, tehnilise joonestamise, insenerigraafika, arvutusmatemaatika, matemaatilise programmeerimise, matemaatilise planeerimise, arvutustehnika, kujutava geomeetria, matemaatilise statistika ja informaatika õpetamine. Aastast 1990 läks kujutava geomeetria ja tehnilise joonestamise õpetamine üle ehitusmehaanika kateedrisse.

     Osakonnal on olnud teadusalaseid sidemeid  TÜ, TTÜ, TPÜ, Taani Kuningliku Põllumajandusülikooliga, Bar Ilani Ülikooliga Iisraelis, Soome Põllumajanduse Arvutuskeskusega ja Rootsi Põllumajandusülikooliga, koostöö Latvia University of Agriculture ja Aleksandras Stulginskis University kolleegidega.

     Matemaatika osakonna õppejõududest on osakonnas töötamise ajal või pärast aspirantuuris olekut kaitsnud dissertatsiooni (füüs.-mat. kand, filosoofiadoktor) H. Vallner, S. Riives, H. Espenberg, E. Virma, K. Riives-Kaagjärv, J. Sikk, A. Saks, J. Majak, O. Panova, O. Liivapuu ja E. Ideon.

     Osakonnas on uuritud ka õpetamise metoodikat, sealhulgas ka programmeeritud õpetamist. On koostatud õppematerjale kõikides olulisemates õpetatavates ainetes. Õppematerjalidega tehti hulgaliselt metoodilisi katseid. Tulemustega on esinetud konverentsidel. Osakonnas on töötatud välja ja programmeeritud veiste jõudluskontrolli ja boniteerimise arvutuste programmid arvutile „Minsk 32“ ning rakendatud jõudluskontrolli arvutusi mitme rajooni kõigis majandites. Teostamaks kogu vabariigi jõudluskontrolli arvutusi, viidi töögrupp üle ELVI-sse, kus moodustati jõudluskontrolli keskus. Viimane eksisteerib praegugi iseseisva üksusena.

 

Inimesed, kes on matemaatika osakonnas töötanud.

Nimi

Töötamise aeg

Sinaida Riives

1951-1987

Harald Merilo

1951-1969

Gerhard Rägo

1952-1956

Jakob Gabovitš

1952-1980

Valdeko Tusti

1957-1990

Herbert-Nikolai Muischneek

1958-1962

Elvi Virma

1960-1991

Laine Meeh

1961-1984

Harry Espenberg

1962-1987

Hilja Õiglane

1962-2008

Uno Tiidt

1962-2005

Eino Ojastu

1963-1980

Helle Karolin

1968-1981

Jaak Sikk

1970-2006

Imbi Kose

1970-1985

Harri Lille

1971-1990

Helve Vares

1971-1980

Leo Puolakainen

1980-1990

Eva Mättas

1983-1990

Aaro Saks

1986-1993

Jüri Vardja

1986-2007

Peep Moorlat

1987-1994

Jüri Majak

1987-1990

Anu Palu

1989-1993

Krista Soon

2001-2007

Nora Veske

1972-1987, 1992-2009

 

 

Tehnikainstituudi ja Tartu Tehnikakolledži tähtsündmused

 Muu:
Please leave empty: