Põllundus- ja tootmistehnika osakond

   Postiaadress:
Põllundus- ja tootmistehnika osakond
Tehnikainstituut Eesti Maaülikool
Fr.R. Kreutzwald 56, 51014 Tartu, ESTONIA

Juhataja professor Jüri Olt
e-post:  jyri.olt@emu.ee
tel.: (+372) 731 3358  

   
Põllundus- ja tootmistehnika osakonna teadus- ja arendustöö peateema perioodil 2015-2020 on „Bioressursipõhise mootorikütuse tootmis- ja kasutamistehnoloogiad“ Teema täitmisega on hõivatud kütuste ja mootorite laborid ning toetavad masinaehitustehnoloogia ja mõõtelabor