Tehnikainstituudis kaitstud väitekirjad

2016 Alo Allik
2016 Marten Madissoo
2015 Aare Aan
Mathcadi tarkvarapõhine modelleerimine, visualiseerimine ja simuleerimine mehaanikas
Töö juhendaja: prof. Mati Heinloo, DSc (Math), Eesti Maaülikool
2015 Marti Tutt
2014 Risto Ilves Vedelate biokütustega töötava mootori toitesüsteem
Töö juhendaja: prof. Jüri Olt, DSc (Eng), EMÜ
2013 Arne Küüt Lignotselluloossest biomassist saadavate bioetanoolkütuste karakteristikud säde- ja survesüütega sisepõlemismootorites
Töö juhendaja: prof. Jüri Olt, DSc (Eng), EMÜ
2012 Kaupo Toom Tuulikute väljundvõimsuste balansseerimise võimalusi
Töö juhendaja: ptof. Andres Annuk, PhD, EMÜ
2011 Vahur Põder Energia tarbimise sobivus tuulegeneraatorite võimsusega
Töö juhendaja: ptof. Andres Annuk, PhD, EMÜ
2010 Oliver Sada Sigalate sisekliima ja loomapidamistehnoloogiate hinnang töökeskonna tegurite alusel
Töö juhendaja: emeriitptof. Boris Reppo, DSc (Eng), EMÜ
2009 Kalvi Tamm Teraviljakasvatuse ettevõtte töötulemuste sõltuvus masinapargi koosseisust ja põldude asukohast
Töö juhendajd: † emeriitprof. Heino Möller, Cand.Sci; prof. Jüri Olt, DSc (Eng), EMÜ
2007 Raivo Vettik
Seakasvatustehnoloogiate ja tehnikakasutuse arvutipõhine optimeerimine
Töö juhendajad: † emeriitprof. Heino Möller, PhD ja dots. Andres Annuk, PhD, EMÜ
2005 Ülo Traat Põllumajandustraktorite korrashoid
Töö juhendajad: Lembit Aadusoo, PhD, EPMÜ; prof. Arvo Leola, D.Eng, EPMÜ
2005 Einar Mikson Soojustamata vabapidamislaudaga lehmafarmi kliima ja töökeskkonna ergonoomika
Töö juhendaja: emeriitprof. Boris Reppo, DSc (Eng), EPMÜ
2004 Veli Palge Angaarkasvuhoone soojusvahetusprotsesside analüüs MatLab´i abil
Töö juhendaja: Matti Liiske, PhD (Eng), EPMÜ
2003 Eugon Kokin Mõõtmised, andmetöötlus ja mudelid põllumajanduses
Töö juhendaja: prof. Kuno Jürjenson, DSc (Eng), EPMÜ
2002 Jüri Olt Kartuli laiarealise viljelemise põimtehnoloogia
Töö juhendaja: prof. Mati Heinloo, DSc(Math), EPMÜ
2001 Arvo Leola Lüpsiseadmete efektiivne kasutamine
Töö juhendajad: prof. Boris Reppo, DSc (Eng), EPMÜ; vanemteadur Arvi Olkonen, DSc, EPMÜ
1998 Viljo Viljasoo Piima jahutus-säilitusseadmete töökindlus ja selle tagamise meetodid
Töö juhendaja: prof. Boris Reppo, DSc (Eng), EPMÜ
1997 Boris Reppo
Lehmafarmi tehnoloogiliste elementide ja biotehniliste süsteemide töökindluse määramise ja parendamise meetodid
Töö juhendaja: emeriitprof. Vambola Veinla, DSc (Eng), EPMÜ