Põllundus- ja tootmistehnika osakonna töötajad

Ees- ja perekonnanimi Kraad Ametikoht Ruum Telefon E-mail
Jüri Olt DSc põllundus- ja tootmistehnika
osakonna juhataja, professor
A314 7313 358;
5081 671
jyri.olt@emu.ee
Timo Kikas PhD bioenergeetika professor A320 7313 163;
5302 3636
timo.kikas@emu.ee
Risto Ilves PhD sisepõlemismootorite dotsent A307 7313 497;
5816 1529
risto.ilves@emu.ee
Arne Küüt PhD veotehnika dotsent A307 7313 497;
5229 181
arne.kyyt@emu.ee
Tõnu Leemet PhD mõõtetehnika teadur A213 7313 363;
5665 9869
tonu.leemet@emu.ee
Merlin Raud PhD bioenergeetika teadur B118 7313 315;
5661 1303
merlin.raud@emu.ee
Aare Aan PhD mehaanika lektor A311 7313 302;
5808 8219
aare.aan@emu.ee
Alexander Liyvapuu PhD mehaanika dotsent A318 7313 319;
5361 4126
alexander.liyvapuu@emu.ee
Marten Madissoo PhD hüdraulika- ja pneumaatika lektor A309 7313 362;
5561 7070
marten.madissoo@emu.ee
Eino Aarend MSc mehaanika lektor A311 7313 302;
5803 2582
 
Lemmik Käis MSc masinaõpetuse lektor A318 7313 319;
5900 6161
lemmik.kais@emu.ee
Valter Pakk MSc lektor A313 7313 317
 
Kaie Ritslaid MSc lektor A009 7313 496;
5349 9778
kaie.ritslaid@emu.ee
Kaarel Soots MSc nooremteadur A213 7313 363;
5695 5977
kaarel.soots@emu.ee
Lara Podkuiko MSc bioenergeetika nooremteadur A009 7313 496;
5594 1474
lara.podkuiko@emu.ee
Vahur Rooni MSc bioenergeetika nooremteadur, doktotant B118 7313 319;
5812 5059
vahur.rooni@student.emu.ee
Keio Küüt MSc doktorant   5390 5363
 
keio.kyyt@student.emu.ee
Lisandra Meneses MSc doktorant
 
  lisandra2@student.emu.ee
Kätlin Pitman MSc doktorant B118 7313 319;
5398 6744
katlin.pitman@student.emu.ee
Veljo Raide MSc doktorant A313 7313 317;
5301 0513
veljo.raide@student.emu.ee
Andrey Vlasov MSc doktorant A313 7313 317;
5851 6464
andrey.vlasov@student.emu.ee
Tatevik Yezekyan MSc doktorant A309 7313 362;
 
 
Mihhail Ivanov   õppemeister B103 5666 3245  
Valentina Prigoževa   laborant A316 7313 361 valentina.prigozeva@emu.ee