Osakonna tunniplaan

2016 / 2017 õ.a. Sügissemester

Õppetöö  toimub TEHNIKAMAJAS,  Fr.R.Kreutzwaldi 56/1  IV korrusel

Päev Ruum Auditoorium Auditoorium Auditoorium Agromet.labor Füüsika labor Füüsika labor Arvutiklass Arvutiklass
  kell A 202 A 204 A 401 A 405 A 407 A 410 A404 A 406
   8- 9         MN-I-D kkf      
E  9-10         M.Arak,12-16n      
S 10-11   TT-II füüs2 Lo TN-I füüs.al.Lo   EH-I-4      
M 11-12   O.Krikmann Jaak Jõgi   R.Kägo      
A 12-13     TT-II prax f2     TN-I-2 fa    
S 13-14     O.Krikmann     J.Jõgi    
P 14-15       LV-II,-III agr   TA-II-1 EK-II  
Ä 15-16       M.Arak lab.4-8n   O.Krikmann mat.an.II  
E 16-17         EH-I-2,3 TAG I.Jeršova  
V 17-18         R.Kägo O.Krikmann    
  18-19                
                   
Päev Ruum Auditoorium Auditoorium Auditoorium Agromet.labor Füüsika labor Füüsika labor Arvutiklass Arvutiklass
  kell A 315 A 204 A 401 A 405 A 407 A 410 A 404 A 406
   8- 9           MN-I-C kkf    
T  9-10           M.Arak; 2-6n    
E 10-11         EH-I-1 MN-I kkf    
I 11-12         R.Kägo B:2-6n/A:7-11n TN-II int  
S 12-13   MI-I kkf loeng EH-I fa pr        I.Jeršova  
I 13-14   M.Arak R.Kägo          
P 14-15                
Ä 15-16                
E 16-17     VET med.füüs.     TAG    
V 17-18     I.Jeršova     O.Krikmann    
  18-19     2-14n          
Päev Ruum Auditoorium Auditoorium Auditoorium Agromet.labor Füüsika labor Füüsika labor Arvutiklass Arvutiklass
  kell A 315 A 204 A 401 A 405 A 407 A 410 A 312 A 404
   8- 9                
K  9-10                
O 10-11           TL-I-2    TA-II,EG-II
L 11-12           J.Jõgi; 2-9n   mat.an.II
M 12-13     TN-I füüs.al.px   LV-I-2 kkf     I.Jeršova
A 13-14     J.Jõgi   M.Arak; 2-6n      
P 14-15           TN-I-1 fa MT-I mag TN-II int
Ä 15-16           J.Jõgi Eh.raal I.Jeršova
E 16-17         TAG TL-I-1 H.Tomann  
V 17-18         O.Krikmann J.Jõgi; 2-9n    
                   
Päev Ruum Auditoorium Arvutiklass Auditoorium Agromet.labor Füüsika labor Füüsika labor Arvutiklass Arvutiklass
  kell A 107 A 204 A 401 A 405 A 407 A 410 A 404 A 406
   8- 9   EH-I füüs.1 Lo   LV-II,-III agro   EK-II-1    
N  9-10   R.Kägo   M.Arak,Lo 2,3,5-11   O.Krikmann    
E 10-11         LV-I-1 kkf EK-II-2    
L 11-12         R.Kägo; 2-6n O.Krikmann    
J 12-13                
A 13-14                
P 14-15 TL-I Lo; 2-9n              
Ä 15-16 Füüs.ja el.tehn.al   SEMINAR     TAG    
E 16-17 J.Jõgi   T I     O.Krikmann    
V 17-18     SEMINAR     TAG    
  18-19     T I     O.Krikmann    
Päev Ruum Auditoorium Auditoorium Auditoorium Agromet.labor Füüsika labor Füüsika labor Arvutiklass Arvutiklass
  kell A 202 A 204 A 401 A 405 A 407 A 410 A 404 A 406
   8- 9                
R  9-10             TT sabad  
E 10-11             mat.an.II  
E 11-12             I.Jeršova  
D 12-13                
E 13-14                
  14-15                
  15-16         POSKA      
  16-17         R.Kägo TAG    
  17-18           O.Krikmann    
TE.0259   Lektor Ott Krikmann: Füüsika II        
TE.0015 TE.0306 Lektor Riho Kägo: Füüsika alused , keskkonnfüüsika labor      
TE.0015 TE.0889 Lektor Jaak Jõgi: Füüsika alused. Füüsika ja elektrotehnika alused.    
TE.0239 TE.0525 Lektor Iraida Jeršova:Matemaatiline analüüs II.Vabaaine:Meditsiinifüüsika koos biofüüsika alustega
TE.0306 TE.0431 Õppejõud Margus Arak Keskonnafüüsika. Agrometeoroloogia    
TE.0199   Õppejõud Heiki Tomann: Ehitiste raalprojekteerimine III      
  N kell 15.15 TI seminar            
    TAG Ott Krikmann. Füüsika gümnaasiumile        
    POSKA Riho Kägo. Füüsika gümnaasiumile