TEADUSINFO

„Soojusenergia salvestuse aktuaalseid küsimusi“ - valdkonnaseminar

 

Tehnikainstituudi valdkonnaseminar  „Soojusenergia salvestuse aktuaalseid küsimusi“

toimub neljapäeval, 17. jaanuaril 2019, kell 15.15-16.45 ruumis A202.

 Seminaril esinevad energiakasutuse õppetooli töötajad.

 

„Ergonoomika - inimene biotehnilises süsteemis“ -valdkonnaseminar

Tehnikainstituudi valdkonnaseminar  „Ergonoomika - inimene biotehnilises süsteemis“

toimub  neljapäeval, 6. detsembril 2018, kell 15.15-16.45 ruumis B136.

Seminaril esinevad ​Biomajandustehnoloogiate õppetooli ergonoomika töörühma inimesed.

Biokütuste labori avamine

Head kolleegid ja koostööpartnerid

Ootame teid reedel, 2. novembril 2018, kella 11.30-st Tehnikainstituudi (Kreutzwaldi 56) uue biokütuste labori avamisega seotud väikesele biokütuste teemalisele seminarile. Seminar toimub uuendatud laboris B118 vabas õhkkonnas. Räägime labori saamisloost, uuest aparatuurist ja ka töögrupi tegevustest ja plaanidest laiemalt.

11.30 – kogunemine ja tervituskohv

12.00 – labori saamisloost räägib prof. Timo Kikas

12.15 – aparatuuri tutvustamine

12.30 – töögrupi tegevusi tutvustavad erinevad töögrupi liikmed

13.00 – lõpukohv ja arutelud

Osalemisest palume eelnevalt teavitada aadressil timo.kikas@emu.ee

Tootmistehnika - kogemused, võimalused ja väljavaated - valdkonnaseminar

Tehnikainstituudi valdkonnaseminar

"Tootmistehnika - kogemused, võimalused ja väljavaatedtoimub

neljapäeval, 1. novembril 2018, kell 15.15-16.45 TEHNIKAMAJAS ruumis A204.

 

Seminaril esinevad ​Biomajandustehnoloogiate õppetooli töötlemistehnika töörühma inimesed.

Räägitakse sellest mida on tehtud, mida tulevikus teha ja millised on selleks olemasolevad võimalused.

 

Kompuutertomograafia laborit tutvustav seminar

Ootame Teid reedel, 26. oktoobril 2018  algusega kell 11.00 Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi (Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 - A204) kompuutertomograafia laborit tutvustavale seminarile.

Seminari mõte on rääkida ja näidata, mida oleme võimelised ning mida oleme siiani teinud kompuutertomograafia skänneriga. Seade on mitmekülgselt kasutatav, alustades materjali sisestruktuuri uuringutest kuni detaili valmistamistäpsuse kontrollimiseni. Tomograaf võimaldab teostada mistahes erinevatest materjalidest, nagu metallid, plastid, orgaanika jt, objektide mittepurustatavaid uuringuid.

Süsteemi täpsema toimimisega on võimalik tutvuda SIIN.

Seminari ajakava:

10.30–11.00 Kogunemine ja tervituskohv

11.00–14.00 Seminar. Teemadeks kompuutertomograafia, metallide 3D printimine, virtuaal- ja liitreaalsuse lahendused

Esinevad Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli esindajad.

Osalemisest palume eelnevalt teavitada aadressil tonu.leemet@emu.ee

NB! Palume kutset jagada ka teistele asjast huvitatud inimestele Teie organisatsioonis. Samuti julgustame kõiki osalejaid võtma kaasa oma katsekeha või huvitavat uurimisobjekti. Skanneerime selle esimesel võimalusel.

Rahvusvaheline konverents ERGONOOMIKAÕPE 20 * EESTI 100

25. oktoobril 2018 kell 9.00–17.00 toimub maaülikooli tehnikamajas, Kreutzwaldi 56/1, ruumis A204 rahvusvaheline konverents „Ergonoomikaõpe 20 * Eesti 100“.

Konverentsil kõneldakse teemadel, nagu skeletilihasvaevuste ennetamine, ergonoomika ja uued tehnoloogiad, töökoha ergodisain, ergonoomikaliste sekkumistegevuste kulutõhusus, edukad ergonoomikalased lahendused töökeskkonnas ning ergonoomika õpetamine.

Konverentsi suhtluskeeled on eesti ja inglise keel.

Programmiga on võimalik tutvuda http://te.emu.ee/et/struktuur/biomajandustehnoloogiate-oppetool-bt/sundmused/programm/

Registreerumine SIIN.

Lisainfo: moderaatorid Eda Merisalu eda.merisalu@emu.ee ja Märt Reinvee mart.reinvee@emu.ee

 

The 11th Nordic-Baltic Agrometrics conference

Mathematics, statistics and physics for agronomy research and teaching
September 13 - 14, 2018, Kreutzwaldi 56-A202  Tartu, Estonia  
Kontakt: Eve Aruvee  eve.aruvee@emu.ee
Tehnikainstituudi matemaatika ja füüsika osakond

"Energiaandmete kasutamine" - valdkonnaseminar

Head kolleegid!

Tehnikainstituudi valdkonnaseminar  "Energiaandmete kasutamine" toimub

 neljapäeval, 17. mail, kell 15.15-16.45  TEHNIKAMAJAS ruumis A204

 Läbiviija: energiakasutuse õppetool

Seminar „Probleemõppe meetodi kasutamine õppetöös“

Reedel, 25. mail 2018.a., kell 9.00-15.00  toimub  seminar „Probleemõppe meetodi kasutamine õppetöös“

Seminari läbiviijad: Kristian Rintala (Lahti Rakenduskõrgkool), Tõnu Leemet (EMÜ).

Seminari töökeel: eesti

Toimumiskoht: B136

Oma osalemissoovist teada anda hiljemalt 18. mai tööpäeva lõpuks tonu.leemet@emu.ee

 

9 th International Conference Biosystems Engineering 2018

09-11.mail 2018, toimub   9 th International Conference  Biosystems Engineering 2018  

                                      http://bse.emu.ee/

XII Magistrantide teaduskonverents INIMENE JA TEHNOLOOGIAD

Neljapäeval, 19.aprillil 2018.a. toimub iga-aastane XII  Magistrantide teaduskonverents INIMENE JA TEHNOLOOGIAD. 

EMÜ Tehnikainstituut Tartu, Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, ruum A204.  INFO 

Kaarel Sootsi doktoritöö kaitsmine

6. aprillil 2018 kell 12.15 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Kaarel Sootsi doktoritöö Kultuurmarjade koristusjärgse töötlemise tehnoloogiaPost-harvest processing technology for cultivated berries. filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Kreutzwaldi 56, ruumis B136.

Doktoritöö juhendaja on prof Jüri Olt, oponendid prof Pavel Kic (Czech University of Life Sciences, Czech Republic) ja prof Algirdas Jasinskas (Aleksandras Stulginski University, Lithuania)

Disseratsioonidega saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus 

Põllundus- ja veotehnika - valdkonnaseminar

Tehnikainstituudi valdkonnaseminar  „Põllundus- ja veotehnika“ toimub  kolmapäeval, 28. märtsil 2018,  kell 15.15-16.45 TEHNIKAMAJAS ruumis A204

 Läbiviija: biomajandustehnoloogiate õppetool

 

Biokütused ja biotehnoloogia - valdkonnaseminar

Tehnikainstituudi valdkonnaseminar „Biokütused ja biotehnoloogia“ toimub reedel, 2. märtsil 2018, kell 12.15-14.00 TEHNIKAMAJAS ruumis A204

 Läbiviija: biomajandustehnoloogiate õppetool