TEADUSINFO

Doktoritöö kaitsmine

24. augustil 2020  kell 12.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Lisandra Marina da Rocha Menesesi doktoritöö "Teise põlvkonna bioetanooli tootmine: kõrvalvoogude valoriseerimine jätkusuutliku ringmajanduse kontseptsioonis. Second-generation bioethanol production: strategies for sidestreams valorisation in a sustainable circular economy". 

Avalik kaitsmine toimub Kreutzwaldi 56, ruumis B136.

Doktoritöö juhendajad on prof. Timo Kikas ja dots. Kaja Orupõld ning oponent kaasprofessor Brandon Harvey Gilroyed (School of Environmental Sciences, University of Guelph Ridgetown Campus, Kanada).

Biosystems Engineering 2020

Üheteistkümnendat korda peetakse maaülikoolis esinduslikku teaduskonverentsi „Biosystems Engineering 2020“, mis on suurim biotehnoloogiaid ja säästlikku majandamist käsitlev kokkusaamine Baltimades. Eriolukorra tõttu ei saa osalejad paraku kohtuda silmast silma, vaid ettekanded ja arutelud tuleb maha pidada veebikeskkonnas.

Läbi konverentsi ajaloo on fookuses olnud näiteks biokütused, taastuvenergeetika, põllumajandustootmine, aga ka jäätmemajandus ja nanotehnoloogiad. Igal aastal on konverentsil kaasa lööjate hulk kasvanud, ulatudes ligi 300 teadlaseni. Esindatud on olnud kuni 40 riiki.

Tehnikainstituudi direktori Margus Araku sõnul on see esimene või üks esimesi suuri rahvusvahelisi teaduskonverentse Eestis, mis on täielikult kolitud veebiplatvormile. Kui muidu oleks pidanud üritus läbi viidama maaülikooli linnakus 6. - 8. maini, siis sel korral tuleb leppida veebilahendusega ja ühepäevase digitaalse kokkusaamisega.

Konverentsil astub üles ligi 60 esinejat. Töö käib plenaaristungil ja käivitatakse seitse erinevat erialasektsiooni. Esitletakse ka üle 30 posterettekande.

Lähemat informatsiooni saab ürituse veebilehelt: https://bse.emu.ee/. Konverentsi kuulamine veebis on huvilistele tasuta!

EMÜ pressiteade 04.05.2020

Maaülikooli tehnikainstituudi laboris valmis kaitsemaski prototüüp

EMÜ dotorandi Märt Reinvee doktoritöö kaitsmine

13. märtsil 2020 kell 13.15 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Märt Reinvee doktoritöö „Madala maksumusega elektromüograafide rakendatavus ergonoomikalises hindamises. Applicability of low-cost electromyographs in ergonomic assessment.Avalik kaitsmine toimub aadressil Kreutzwaldi 56, ruumis B136.

Doktoritöö juhendajad on emer. dots. Jaak Jaaniste ja prof. Mati Pääsuke, oponendid prof. Mikael Forsman (CBH-School, KTH, Rootsi) ja dr. Hugo Silva (Technical University of Lisbon, Portugal).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus. Samuti Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.

Tartu parimate konverentside hulka jõudis ka "10th International Conference Biosystems Engineering 2019"

EMÜ pressiteade 20.02.2020

Tartu linn korraldas 18. veebruaril Tartu ülikooli Delta keskuses Tartu konverentsisaadiku programmi tänuürituse, kuhu sel korral olid kutsutud ka Eesti Maaülikooli esindajad.

Linnapea Urmas Klaas lausus kokkutulnute ees, et konverentsikorraldajad ja -saadikud teevad Tartu tutvustamisel tänuväärset ja olulist tööd, tuues Emajõelinna rahvusvaheliselt mainekaid üritusi ja teevad linna konverentsiturismi maastikul nähtavamaks.

Linna tunnustuse pälvisid neliteist 2019. aastal Tartus toimunud rahvusvahelist konverentsi. Neist kaks korraldati maaülikoolis: "10th International Conference Biosystems Engineering 2019" ja "IFSS 2019 - International Forestry Students Symposium".

                Konverentsi "Biosystems Engineering 2019" korraldajad Tartu linna esindajate käest auhinda vastu võtmas.

               Foto: Mana Kaasik
                Konverentsi "Biosystems Engineering 2019" korraldajad Tartu linna esindajate käest auhinda vastu võtmas.

Lisaks tunnustati ka nelja uut Tartu konverentsisaadikut: Tartu ülikooli kliinikumist, Tartu ülikoolist ja Eesti Maaülikoolist. Tartu konverentsisaadik on inimene, kes kuulub oma valdkonna rahvusvahelisse võrgustikku ning soovib tuua oma eriala konverentsi Tartusse panustades nii Tartu kui rahvusvaheliste konverentside linna arengusse. Tartu Konverentsibüroo esindaja Dana Neemre sõnul on Tartus praegu kokku 140 konverentsisaadikut.

Tartu konverentsisaadiku programm on Tartu linna, Tartu Konverentsibüroo ja Eesti Konverentsibüroo ühisalgatus, millega soovitakse edendada Tartus konverentsiturismi.

Konverents "Põllundustehnika 100"

Reedel, 29. novembril 2019 toimub Tehnikamajas konverents "Põllundustehnika 100“, mis on pühendatud saja aasta möödumisele põllundustehnika alase kõrghariduse andmisest Eestis.

 

Palume kõiki Tehnikainstituudi ja –kolledži töötajaid konverentsist osa saama!

Oma osavõtust palun teavitage Valentina Prigoževat hiljemalt 18. novembriks 2019  (valentina.prigozeva@emu.ee).

 

Konverentsi programmiga saate tutvuda alloleval lingil:

http://www.emu.ee/ylikoolist/uudised/sundmused/kalender/2019-11-29/konverents-pollundustehnika-100/

 

Rezekne tehnikaülikooli professor Artis Teilāns loeng teemal “Tarkvara elutsükkel”

Läti kolleegid on tehnikamajas külas  30.-31.oktoobril 2019

Kolmapäeva hommikul 30.oktoobril peab I aasta üliõpilastele loengu Rezekne tehnikaülikooli professor Artis Teilāns teemal “Tarkvara elutsükkel” auditooriumis A204.

Sellele järgnevad praktilised harjutustööd tehnotroonika eriala üliõpilastele arvutiklassis A302 anduritehnika asjus.

Külaskäik toimub programmi ERASMUS raames.

Huvilised on teretulnud osalema.

Mart Hovi

XIII Magistrantide teaduskonverents INIMENE JA TEHNOLOOGIAD

XIII Magistrantide teaduskonverents  INIMENE JA TEHNOLOOGIAD  toimub Tehnikamajas  18. aprillil 2019. a. Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 56/1

Konverentsi teade

„Soojusenergia salvestuse aktuaalseid küsimusi“ - valdkonnaseminar

 

Tehnikainstituudi valdkonnaseminar  „Soojusenergia salvestuse aktuaalseid küsimusi“

toimub neljapäeval, 17. jaanuaril 2019, kell 15.15-16.45 ruumis A202.

 Seminaril esinevad energiakasutuse õppetooli töötajad.