TEADUSINFO

 

9th International Conference
Biosystems Engineering 2018

http://bse.emu.ee/

 May 09 -11, 2018 in Tartu, Estonia
 

 

Uue kompuutertomograafia labori avamine

Neljapäeval, 09.novembril 2017  TEHNIKAMAJAS  Kreutzwaldi 56/1 - A204,  kell 11.30

Teadaolevalt on tegemist vabariigis ainulaadse röntgen kompuutertomograafia skänneriga, mis võimaldab teostada mistahes erinevatest materjalidest (metallid, plastid, orgaanika jt) objektide mittepurustatavaid uuringuid. Seade on mitmekülgselt kasutatav, alustades materjali sisestruktuuri uuringutest kuni detaili valmistamistäpsuse kontrollimiseni. Meditsiini valdkonnas on kompuutertomograafia levinud metoodika võimalike sisevigastuste avastamiseks. Tööstuslik seade töötab sisuliselt samadel põhimõtetel, kus röntgenkiirgusega läbivalgustamisel saadavatest kahemõõtmelistest kujutistest konstrueeritakse lõpuks objekti kolmemõõtmeline mudel. Selline mittepurustav uurimine ja mõõtmine on leidmas laialdast rakendamist elektroonikatööstuses, samuti erinevates masinaehituste valdkondades.

Süsteemi täpsema toimimisega on võimalik tutvuda SIIN.

Avamisürituse päevakava:

11.30–12.00 Kogunemine ja tervituskohv

12.00–13.30 Tervitussõnad ja ettekanded

Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli esindajad, YXLON International, Skeleton Technologies.

13.30–14.30 Kompuutertomograafia- ja teiste laborite külastamine

 

Lisainfo: Tõnu Leemet, Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi teadur (tonu.leemet@emu.ee, tel +372 56659869)

Tehnikainstituudis külalislektor Brasiiliast /Guest lecturer from Brazil

22. 09 kuni 09.10 .2017 stažeerib maaülikoolis meie partneri, Parana Föderaalse Ülikooli õppejõud Emilio Graciliano Ferreira Mercuri (PhD). Visiidi käigus on kavas 3 loengut, mis toimuvad tehnikainstituudi üliõpilaste tavapärase õppetöö raames, kuid mida on kuulama oodatud kõik huvilised / From September 22nd until October 9th our Institute of Technology is hosting a guest teacher from Brazil – Emilio Mercuri (PhD, Federal University of Parana). His lectures are planned for students in different programmes in the Institute of Technology, but they are also open for everyone interested.

 

Ajakava/ timetable:

Wednesday, 27.09  9.15 – 12.45, Kreutzwaldi 56/1 – A219

Lecture of Biomechanics

Title of the lecture: Multi-scale mechanobiological model for  mineralized tissues

Subtitle: New developments and applications of a bone remodeling model

 Abstract:   Bone tissue is a dynamic system capable of changing its own density in response to bio-mechanical stimuli. The biological system studied herein consists of three cellular types, responsive osteoblasts, active osteoblasts and osteoclasts, and four types of signaling molecules, PTH, TGF-β, RANKL and OPG. This lecture explores the biological response to a specific mechanical stimulus in a cellular model for bone remodeling. Two-dimensional examples are proposed with spatial discretization performed through the finite element method. The temporal evolution of the biological variables and bone density is obtained using the Runge-Kutta method. A computational code named Remold 2D is created in MATLAB. The strain energy density at the microscale served as mechanical stimulus to trigger cellular activity demonstrating the temporal evolution of density distribution in three different models. This distribution is in agreement with other models in the literature. The main contribution of this lecture is to show the coupling of mechanical and biological models in a multiscale framework. Another important fact is that the results can represent the local behavior of the proposed biological variables. The study is a first step in the development of more advanced models to represent the imbalance of bone homeostasis.

Wednesday, 04.10  10.15 – 13.45, Kreutzwaldi 56/1 – A219 

Monday, 09.09  8.15 – 11.30, Kreutzwaldi 56/1 – A312

Lecture of Numerical Methods in Environmental Engineering

Title: Diffusion and Convection in the Environment

Subtitle: Solving Partial Differential Equations with Numerical Methods

 Abstract: Transport and fate of substances in the environment is one important topic for measuring the quality of water, air and soil. This lecture shows the basics of the physics of diffusion and advection equations. A formal deduction of this equations is proposed. After it we will do an introduction to numerical solution of PDEs using the programming language Python. We will show how to solve numerically: 1D linear convection, non-linear convection, Diffusion and Burgers equations. Finite-differences schemes are used to discretizing our model equations.

 

Õppejõu visiit saab teoks tänu Erasmus+ üleilmse õpirände programmile.

This visit is funded by Erasmus+ credit mobility programme.

11.-13.05.2017   8th International Conference Biosystems Engineering 2017     

             

Venia legendi tehnikainstituudis

Head kolleegid!

Teavitame, et esmakordselt dotsendi ja professori ametikohale kandideerijate avalike loengute (venia legendi) toimumiste ajad ja teemad tehnikainstituudis on järgmised

 

E 8.mai 2017 Kr56-A401

              15.15 Siim Link „Biomassi termokeemilise muundamise aspekte“

16.15 Tatjana Baraškova „Vibratsiooni vähendamise seisundiseire tehnika ja lahendused“

 

N 4. mai 2017 Kr56-A401

               15.15 Einar Mikson "GPS lahendused on vallutanud veotehnika maailma, et jääda"

N 27. aprill 2017 Kr56-A401

               15.15     Hardi Hõimoja „Elektriajamite energiakasutus“

               16.15     Alexander Liyvapuu „Millist matemaatikat on inseneridele vaja?“

 

Magistrantide teaduskonverents: INIMENE JA TEHNOLOOGIAD

EMÜ Tehnikainstituudi doktoriõppe ja juhendamisoskuste arendamise mobiilne seminar
09‐13.04.2017

Czech University of Life Sciences, Faculty of Engineering,
Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Engineering,
Szent István University, Faculty of Mechanical Engineering


07.-08.03. 2017 külastas Eesti Maaülikooli Tehnikainstituuti Rahvusvahelise
Tööorganisat-siooni (ILO, International Labour Organization) ekspert töötervishoiu
ja -ohutuse alal 
Claude Donald Loiselle (ettekannega saab tutvuda siin)
Rohkem infot

ERGONOOMIKAPÄEV

08.novembril 2016 algusega kell 10 - 15  toimub ergonoomikapäev, Tehnikamajas Kr.56/1  ruumis B136.

Päevakava

Tehnikainstituudis on külas professor Marek Gaworski

Lugupeetud kolleegid!

26.- 28. septembril on Tehnikainstituudis külas professor Marek Gaworski (Warsaw University of Life Sciences).

Prof. Gaworski juhendab seminari ja peab loengu.

Marek Gaworski

   Seminar

   26. septembril kell 11:15-14:00 Tehnikamajas laboris A107.

   Tootmistehnika ja Ergonoomika 2. õppeaasta magistrantidele.

   Teema: Piimafarmi ergonoomilise tehnoloogia projekteerimine.

    Loeng

   28. septembril kell 14:15-15:00 Tehnikamajas auditooriumis A401 Tehnika ja tehnoloogia bakalaureuse üliõpilastele.

Teema: Tehnoloogia projekteerimine.

 

Huvilised on oodatud!

Info: Arvo Leola, telefon 51 70 900

Alo Alliku filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

30. augustil 2016  kell 12.00 tuleb tehnikamajas (Kreutzwaldi 56) ruumis B136 kaitsmisele tehnikainstituudi doktorandi Alo Alliku doktoritöö „Hajaenergeetika lahenduse planeerimine lähtudes tuule- ja päikeseenergiast toodetud elektri kohapealse otsetarbimise osakaalu suurendamisest” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateadustes.

Doktoritöö juhendaja on prof. Andres Annuk, oponent on dots. Emmanuel S. Karapidakis (Technological Educational Institute of Crete, Greece).

 

Marten Madissoo filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Kaitsmisele tuleb tehnikainstituudi doktorandi Marten Madissoo doktoritöö „Modifitseeritud lõikuriga raskesti töödeldavate materjalide pinnakvaliteedi parandamine viimistleval treimisel” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tootmistehnika erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis B136, 26.augustil 2016,  kell 12

Doktoritöö juhendaja on prof. Jüri Olt, oponendid on prof. Vytautas Ostaševičius (Kaunas University of Technology, Institute of Mechatronics; Lithuania) ja Dr Artis Kromanis (Riga Technical University, Department of Material Processing, Latvia).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

TI seminar 05.05.2016 VENIA LEGENDI

Tehnikainstituudis toimub  kaks avalikku loengut ( venia legendi ) ruum A401

Kell 15.15 peab Timo Kikas avaliku loengu teemal „Vedelad biokütused läbi kolme põlvkonna“.

Kell 16.00 peab Risto Ilves avaliku loengu teemal „Biokütused diiselmootori kütusena“.

Ootame kõiki huvilisi!

Aare Aani filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Kaitsmisele tuleb tehnikainstituudi doktorandi Aare Aani doktoritöö „Mathcadi tarkvarapõhine modelleerimine, visualiseerimine ja simuleerimine mehaanikas” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tootmistehnika erialal.

Avalik kaitsmine toimub  6.novembril 2015, kell 9.15 Tartus Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis B136. Doktoritöö juhendaja on prof. Mati Heinloo, oponendid on prof. Valery Ochkov (National Research University, Moscow Power Engineering Institute) ja juhtivteadur Jüri Majak (Tallinn University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering).