TEADUSINFO

11.-13.05.2017   8th International Conference Biosystems Engineering 2017     

             

Venia legendi tehnikainstituudis

Head kolleegid!

Teavitame, et esmakordselt dotsendi ja professori ametikohale kandideerijate avalike loengute (venia legendi) toimumiste ajad ja teemad tehnikainstituudis on järgmised

 

E 8.mai 2017 Kr56-A401

              15.15 Siim Link „Biomassi termokeemilise muundamise aspekte“

16.15 Tatjana Baraškova „Vibratsiooni vähendamise seisundiseire tehnika ja lahendused“

 

N 4. mai 2017 Kr56-A401

               15.15 Einar Mikson "GPS lahendused on vallutanud veotehnika maailma, et jääda"

N 27. aprill 2017 Kr56-A401

               15.15     Hardi Hõimoja „Elektriajamite energiakasutus“

               16.15     Alexander Liyvapuu „Millist matemaatikat on inseneridele vaja?“

 

Magistrantide teaduskonverents: INIMENE JA TEHNOLOOGIAD

EMÜ Tehnikainstituudi doktoriõppe ja juhendamisoskuste arendamise mobiilne seminar
09‐13.04.2017

Czech University of Life Sciences, Faculty of Engineering,
Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Engineering,
Szent István University, Faculty of Mechanical Engineering


07.-08.03. 2017 külastas Eesti Maaülikooli Tehnikainstituuti Rahvusvahelise
Tööorganisat-siooni (ILO, International Labour Organization) ekspert töötervishoiu
ja -ohutuse alal 
Claude Donald Loiselle (ettekannega saab tutvuda siin)
Rohkem infot

ERGONOOMIKAPÄEV

08.novembril 2016 algusega kell 10 - 15  toimub ergonoomikapäev, Tehnikamajas Kr.56/1  ruumis B136.

Päevakava

Tehnikainstituudis on külas professor Marek Gaworski

Lugupeetud kolleegid!

26.- 28. septembril on Tehnikainstituudis külas professor Marek Gaworski (Warsaw University of Life Sciences).

Prof. Gaworski juhendab seminari ja peab loengu.

Marek Gaworski

   Seminar

   26. septembril kell 11:15-14:00 Tehnikamajas laboris A107.

   Tootmistehnika ja Ergonoomika 2. õppeaasta magistrantidele.

   Teema: Piimafarmi ergonoomilise tehnoloogia projekteerimine.

    Loeng

   28. septembril kell 14:15-15:00 Tehnikamajas auditooriumis A401 Tehnika ja tehnoloogia bakalaureuse üliõpilastele.

Teema: Tehnoloogia projekteerimine.

 

Huvilised on oodatud!

Info: Arvo Leola, telefon 51 70 900

Alo Alliku filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

30. augustil 2016  kell 12.00 tuleb tehnikamajas (Kreutzwaldi 56) ruumis B136 kaitsmisele tehnikainstituudi doktorandi Alo Alliku doktoritöö „Hajaenergeetika lahenduse planeerimine lähtudes tuule- ja päikeseenergiast toodetud elektri kohapealse otsetarbimise osakaalu suurendamisest” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateadustes.

Doktoritöö juhendaja on prof. Andres Annuk, oponent on dots. Emmanuel S. Karapidakis (Technological Educational Institute of Crete, Greece).

 

Marten Madissoo filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Kaitsmisele tuleb tehnikainstituudi doktorandi Marten Madissoo doktoritöö „Modifitseeritud lõikuriga raskesti töödeldavate materjalide pinnakvaliteedi parandamine viimistleval treimisel” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tootmistehnika erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis B136, 26.augustil 2016,  kell 12

Doktoritöö juhendaja on prof. Jüri Olt, oponendid on prof. Vytautas Ostaševičius (Kaunas University of Technology, Institute of Mechatronics; Lithuania) ja Dr Artis Kromanis (Riga Technical University, Department of Material Processing, Latvia).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

TI seminar 05.05.2016 VENIA LEGENDI

Tehnikainstituudis toimub  kaks avalikku loengut ( venia legendi ) ruum A401

Kell 15.15 peab Timo Kikas avaliku loengu teemal „Vedelad biokütused läbi kolme põlvkonna“.

Kell 16.00 peab Risto Ilves avaliku loengu teemal „Biokütused diiselmootori kütusena“.

Ootame kõiki huvilisi!

Aare Aani filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Kaitsmisele tuleb tehnikainstituudi doktorandi Aare Aani doktoritöö „Mathcadi tarkvarapõhine modelleerimine, visualiseerimine ja simuleerimine mehaanikas” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tootmistehnika erialal.

Avalik kaitsmine toimub  6.novembril 2015, kell 9.15 Tartus Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis B136. Doktoritöö juhendaja on prof. Mati Heinloo, oponendid on prof. Valery Ochkov (National Research University, Moscow Power Engineering Institute) ja juhtivteadur Jüri Majak (Tallinn University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering).