magistrantide teaduskonverentsid

20.04.2017          XI Magistrantide teaduskonverents ja  II Rahvusvaheline Magistrantide teaduskonverents
                               INIMENE JA TEHNOLOOGIAD              

21.04.2016       X Magistrantide teaduskonverents ja  I Rahvusvaheline Magistrantide teaduskonverents
                               INIMENE JA TEHNOLOOGIAD
22.04.2015       IX Magistrantide teaduskonverents INIMENE JA TEHNOLOOGIAD
17.04.2014       VIII Magistrantide teaduskonverents INIMENE JA TEHNOLOOGIAD
18.04.2013       VII Magistrantide teaduskonverents INIMENE JA TEHNOLOOGIAD
18.04.2012     VI  Magistrantide teaduskonverents  INIMENE JA TEHNOLOOGIAD
20.04.2011      V Magistrantide teaduskonverents INIMENE JA TEHNOLOOGIAD      
21.05.2010      IV Magistrantide teaduskonverents TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA
                           TULEVIKUSUUNAD TEOORIAS JA PRAKTIKAS 
 

14.05.2009      III Magistrantide teaduskonverents TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA TULEVIKUSUUNAD
22.04.2008      II Magistrantide teaduskonverents TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA TULEVIKUSUUNAD
19.04.2007      I Magistrantide teaduskonverents TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA TULEVIKUSUUNAD