TEHNIKATEADUSTE SEMINARID 2017/2018

 


TI seminarid toimuvad neljapäeviti Tehnikamajas  Kreutzwaldi 56 - A401,  kell 15.15 (kui ei ole kuulutatud teisiti)

 

Neljapäeval, 25.oktoobril 2018  ERGONOOMIKAPÄEV, Tehnikamajas Kr.56/1 - A204

Programmiga on võimalik tutvuda  http://te.emu.ee/et/struktuur/biomajandustehnoloogiate-oppetool-bt/sundmused/programm/

 

Reedel, 26. oktoobril 2018, algusega kell 11.00 Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi (Fr. R. Kreutzwaldi 56/1) kompuutertomograafia laborit tutvustav seminar.

Seminari mõte on rääkida ja näidata, mida oleme võimelised ning mida oleme siiani teinud kompuutertomograafia skänneriga. Seade on mitmekülgselt kasutatav, alustades materjali sisestruktuuri uuringutest kuni detaili valmistamistäpsuse kontrollimiseni. Tomograaf võimaldab teostada mistahes erinevatest materjalidest, nagu metallid, plastid, orgaanika jt, objektide mittepurustatavaid uuringuid. Süsteemi täpsema toimimisega on võimalik tutvuda SIIN.

Seminari ajakava:

  • 10.30–11.00 Kogunemine ja tervituskohv
  • 11.00–14.00 Seminar. Teemadeks kompuutertomograafia, metallide 3D printimine, virtuaal- ja liitreaalsuse lahendused

Esinevad Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli esindajad.

Osalemisest palume eelnevalt teavitada aadressil tonu.leemet@emu.ee  Tõnu Leemet.

 


EELOLEVAD SEMINARID ja üritused    

Neljapäeval, 25.novembril 2018, kell 15.15-16.45, Kr.56/1 ruumis A204 toimub

Tehnikainstituudi valdkonnaseminar "Tootmistehnika - kogemused, võimalused ja väljavaated"

 

Seminaril esinevad ​Biomajandustehnoloogiate õppetooli töötlemistehnika töörühma inimesed. Räägitakse sellest mida on tehtud, mida tulevikus teha ja millised on selleks olemasolevad võimalused.

 

Neljapäeval, 08.novembril 2018.a TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE UURIMINE JA KASUTAMINE XX 

Lisainfo  / TEUK  XX /

 


TOIMUNUD SEMINARID ja ÜRITUSED

September 13 - 14, 2018  Kreutzwaldi 56/1 - A202 Tartu, Estonia
The 11th Nordic-Baltic Agrometrics conference. Mathematics, statistics and physics for agronomy research and teaching  http://agrometrics.emu.ee/
Contact:    Eve Aruvee   eve.aruvee@emu.ee
 

Seminar „Probleemõppe meetodi kasutamine õppetöös“

Reedel, 25. mail 2018.a., kell 9.00-15.00 

Seminari läbiviijad: Kristian Rintala (Lahti Rakenduskõrgkool), Tõnu Leemet (EMÜ).

Seminari töökeel: eesti

Toimumiskoht: B136

 

Neljapäeval, 17.mail 2018.a., kell 15.15-16.45 ruumis Kr.56/1 - A204 toimub

tehnikainstituudi valdkonnaseminar  "Energiaandmete kasutamine"

 Läbiviija: energiakasutuse õppetool

 

09-11.mail 2018,    9 th International Conference  Biosystems Engineering 2018  

                                      http://bse.emu.ee/

Neljapäeval, 19.aprillil 2018, XII  Magistrantide teaduskonverents INIMENE JA TEHNOLOOGIAD.  EMÜ Tehnikainstituut Tartu, Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, ruum A204   INFO   

Esmaspäeval, 16.04.2018 kell 9.15 - 13.00, r. A315  toimub TA eriala bakalaureusetööde vahearuanne. Üliõpilasel tuleb teha ettekanne (~7 min.)   Info tel. 731 3309

Reedel, 6. aprillil 2018, kell 12.15 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Kaarel Sootsi doktoritöö „Kultuurmarjade koristusjärgse töötlemise tehnoloogia / Post-harvest processing technology for cultivated berries. filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal. Avalik kaitsmine toimub Kreutzwaldi 56, ruumis B136.

Doktoritöö juhendaja on prof Jüri Olt, oponendid prof Pavel Kic (Czech University of Life Sciences, Czech Republic) ja prof Algirdas Jasinskas (Aleksandras Stulginski University, Lithuania). 

Disseratsioonidega saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus

Kolmapäeval, 28. märtsil 2018, kell 15.15-16.45 toimub Tehnikamajas ruumis A204

tehnikainstituudi valdkonnaseminar „Põllundus- ja veotehnika“

Läbiviija: biomajandustehnoloogiate õppetool

 

Reedel, 2. märtsil 2018, kell 12.15-14.00 ruumis A204 toimus Tehnikainstituudi valdkonnaseminar „Biokütused ja biotehnoloogia“
Läbiviija: biomajandustehnoloogiate õppetool