TEHNIKATEADUSTE SEMINARID 2018/2019

 


TI seminarid toimuvad neljapäeviti Tehnikamajas  Kreutzwaldi 56 - A204,  kell 15.15 (kui ei ole kuulutatud teisiti)

 

Neljapäeval...

 


EELOLEVAD SEMINARID ja üritused    

 

 


TOIMUNUD SEMINARID ja ÜRITUSED

Neljapäeval, 17.jaanuaril 2019, kell 15.15-16.45, Kr.56/1 ruumis A202 toimub

Tehnikainstituudi valdkonnaseminar  „Soojusenergia salvestuse aktuaalseid küsimusi“

Seminaril esinevad energiakasutuse õppetooli töötajad.

Neljapäeval, 20.detsembril 2018.a.  TI jõuluseminar, korraldab matemaatika ja füüsika osakond 

INFO:  Telefon 3316     või    vaike.tomann@emu.ee

Neljapäeval, 06.detsembril 2018.a. kell 15.15-16.45 ruumis B136 toimub tehnikainstituudi valdkonnaseminar

 „Ergonoomika - inimene biotehnilises süsteemis“
Seminaril esinevad ​Biomajandustehnoloogiate õppetooli ergonoomika töörühma inimesed.

Neljapäeval, 08.novembril 2018.a.  TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE UURIMINE JA KASUTAMINE XX  Lisainfo  / TEUK  XX /

Reedel, 02.novembril 2018  kell 11.30-13 toimub uue biokütuste labori avamisega seotud biokütuste teemaline seminar. Seminar toimub uuendatud laboris B118 vabas õhkkonnas. Räägime labori saamisloost, uuest aparatuurist ja ka töögrupi tegevustest ja plaanidest laiemalt. Külalisi ootab kohvilaud.
Osalemisest palume eelnevalt teavitada aadressil timo.kikas@emu.ee

Neljapäeval, 01.novembril 2018, kell 15.15-16.45, Kr.56/1 ruumis A204 toimub

Tehnikainstituudi valdkonnaseminar "Tootmistehnika - kogemused, võimalused ja väljavaated"

Seminaril esinevad ​Biomajandustehnoloogiate õppetooli töötlemistehnika töörühma inimesed. Räägitakse sellest mida on tehtud, mida tulevikus teha ja millised on selleks olemasolevad võimalused.

Reedel, 26. oktoobril 2018, kell 11.00 -14.00 Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi (Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 - A204) kompuutertomograafia laborit tutvustav seminar (Teemadeks kompuutertomograafia, metallide 3D printimine, virtuaal- ja liitreaalsuse lahendused). Seminari mõte on rääkida ja näidata, mida oleme võimelised ning mida oleme siiani teinud kompuutertomograafia skänneriga. Seade on mitmekülgselt kasutatav, alustades materjali sisestruktuuri uuringutest kuni detaili valmistamistäpsuse kontrollimiseni. Tomograaf võimaldab teostada mistahes erinevatest materjalidest, nagu metallid, plastid, orgaanika jt, objektide mittepurustatavaid uuringuid. Süsteemi täpsema toimimisega on võimalik tutvuda SIIN.

Esinevad Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli esindajad. Kontakt  tonu.leemet@emu.ee  Tõnu Leemet.

Neljapäeval, 25.oktoobril 2018  Rahvusvaheline konverents ERGONOOMIKA ÕPE 20 * EESTI 100, Tehnikamajas Kr.56/1 - A204

Programmiga on võimalik tutvuda  http://te.emu.ee/et/struktuur/biomajandustehnoloogiate-oppetool-bt/sundmused/programm/

September 13 - 14, 2018  Kreutzwaldi 56/1 - A202 Tartu, Estonia
The 11th Nordic-Baltic Agrometrics conference. Mathematics, statistics and physics for agronomy research and teaching  http://agrometrics.emu.ee/
Contact:    Eve Aruvee   eve.aruvee@emu.ee
Reedel, 25. mail 2018, kell 9.00-15.00 Seminar „Probleemõppe meetodi kasutamine õppetöös“

Seminari läbiviijad: Kristian Rintala (Lahti Rakenduskõrgkool), Tõnu Leemet (EMÜ).

Seminari töökeel: eesti

Toimumiskoht: B136

 

Neljapäeval, 17.mail 2018.a., kell 15.15-16.45 ruumis Kr.56/1 - A204 toimub

tehnikainstituudi valdkonnaseminar  "Energiaandmete kasutamine"

 Läbiviija: energiakasutuse õppetool

 

09-11.mail 2018,    9 th International Conference  Biosystems Engineering 2018  

                                      http://bse.emu.ee/

Neljapäeval, 19.aprillil 2018, XII  Magistrantide teaduskonverents INIMENE JA TEHNOLOOGIAD.  EMÜ Tehnikainstituut Tartu, Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, ruum A204   INFO   

Esmaspäeval, 16.04.2018 kell 9.15 - 13.00, r. A315  toimub TA eriala bakalaureusetööde vahearuanne. Üliõpilasel tuleb teha ettekanne (~7 min.)   Info tel. 731 3309

Reedel, 6. aprillil 2018, kell 12.15 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Kaarel Sootsi doktoritöö „Kultuurmarjade koristusjärgse töötlemise tehnoloogia / Post-harvest processing technology for cultivated berries. filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal. Avalik kaitsmine toimub Kreutzwaldi 56, ruumis B136.

Doktoritöö juhendaja on prof Jüri Olt, oponendid prof Pavel Kic (Czech University of Life Sciences, Czech Republic) ja prof Algirdas Jasinskas (Aleksandras Stulginski University, Lithuania). 

Disseratsioonidega saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus

Kolmapäeval, 28. märtsil 2018, kell 15.15-16.45 toimub Tehnikamajas ruumis A204

tehnikainstituudi valdkonnaseminar „Põllundus- ja veotehnika“

Läbiviija: biomajandustehnoloogiate õppetool

 

Reedel, 2. märtsil 2018, kell 12.15-14.00 ruumis A204 toimus Tehnikainstituudi valdkonnaseminar „Biokütused ja biotehnoloogia“
Läbiviija: biomajandustehnoloogiate õppetool