TEHNIKATEADUSTE SEMINARID 2019/2020

 


TI seminarid toimuvad neljapäeviti Tehnikamajas  Kreutzwaldi 56 - A204,  kell 15.15 (kui ei ole kuulutatud teisiti)

 


EELOLEVAD SEMINARID ja üritused 

16.aprillil 2020.a.  XIV Magistrantide teaduskonverents INIMESED JA TEHNOLOOGIAD     

06.-08.mail 2020.a.    11 th International Conference Biosystems Engineering 2020

 

 


TOIMUNUD SEMINARID ja ÜRITUSED

TEADUSINFO

Reedel, 13. märtsil 2020.a. kaitses Eesti Maaülikooli doktorant Märt Reinvee doktoritööd  „Madala maksumusega elektromüograafide rakendatavus ergonoomikalises hindamises / Applicability of low-cost electromyographs in ergonomic assessment.“ 

Doktoritöö juhendajad on emer. dots. Jaak Jaaniste ja prof. Mati Pääsuke, oponendid prof. Mikael Forsman (CBH-School, KTH, Rootsi) ja dr. Hugo Silva (Technical University of Lisbon, Portugal).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus. Samuti Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.

Reedel, 29.novembril 2019.a. konverents "Põllundustehnika 100" . Konverentsi programmiga saate tutvuda alloleval lingil:   http://www.emu.ee/ylikoolist/uudised/sundmused/kalender/2019-11-29/konverents-pollundustehnika-100/

Neljapäeval, 14.novembril 2019.a.  TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE UURIMINE JA KASUTAMINE XXI  Lisainfo  / TEUK  XXI / 

 

Kolmapäeval, 30.oktoobril 2019 pidas I aasta üliõpilastele loengu Rezekne tehnikaülikooli professor Artis Teilāns teemal “Tarkvara elutsükkel” auditooriumis A204.

Sellele järgnesid praktilised harjutustööd tehnotroonika eriala üliõpilastele arvutiklassis A302 anduritehnika asjus.

Läti kolleegid on tehnikamajas külas  30.-31.oktoobril 2019

Külaskäik toimub programmi ERASMUS raames.

Mart Hovi

08.-10.mail 2019, toimub  10 th International Conference  Biosystems Engineering 2019         

Neljapäeval, 18.aprillil 2019 toimub Tehnikamajas XIII Magistrantide teaduskonverents  INIMENE JA TEHNOLOOGIAD, Fr.R.Kreutzwaldi 56/1, Tartus         

Neljapäeval, 17.jaanuaril 2019, kell 15.15-16.45, Kr.56/1 ruumis A202 toimub

Tehnikainstituudi valdkonnaseminar  „Soojusenergia salvestuse aktuaalseid küsimusi“

Seminaril esinevad energiakasutuse õppetooli töötajad.