Seminaride arhiiv 2016/2017

TOIMUNUD SEMINARID ja ÜRITUSED

11. - 13.mai 2017  toimub 8th International Conference Biosystems Engineering 2017 

 

E 8.mai 2017 Kr.56-A401 VENIA LEGENDI

              15.15 Siim Link „Biomassi termokeemilise muundamise aspekte“

16.15 Tatjana Baraškova „Vibratsiooni vähendamise seisundiseire tehnika ja lahendused“

N 4. mai 2017 Kr56-A401  VENIA LEGENDI

               15.15 Einar Mikson "GPS lahendused on vallutanud veotehnika maailma, et jääda"

N 27. aprill 2017 Kr56-A401  VENIA LEGENDI

               15.15     Hardi Hõimoja „Elektriajamite energiakasutus“

               16.15     Alexander Liyvapuu „Millist matemaatikat on inseneridele vaja?“

 20.aprillil 2017.a.   XI Magistrantide teaduskonverents ja  II Rahvusvaheline Magistrantide teaduskonverents: INIMENE JA TEHNOLOOGIAD 

EMÜ Tehnikainstituudi doktoriõppe ja juhendamisoskuste arendamise mobiilne seminar

09.‐13.aprill 2017

Czech University of Life Sciences, Faculty of Engineering, Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Engineering, Szent István University, Faculty of Mechanical Engineering


07.-08.03. 2017 külastas Eesti Maaülikooli Tehnikainstituuti Rahvusvahelise Tööorganisat-siooni (ILO, International Labour Organization) ekspert töötervishoiu ja -ohutuse alal  Claude Donald Loiselle (ettekannega saab tutvuda siin)

 

06.aprillil 2017.a. algusega kell12.15 toimub ruumis Kr.56-A 202 Tehnikainstituudi ja Tehnikakolledži üliõpilastele lõputööde seminar

Neljapäeval, 15.detsembril 2016.a. Jõuluseminar.  Kontakt TI PT tonu.leemet@emu.ee

Neljapäeval, 24.november 2016 Eesti Maaülikooli Tehnikamajas ruumis A204, algusega kell 10:30

 MÄLESTUSSEMINAR   „Vambola Veinla 90“

10.november 2016, algusega kell 10 - TEUK XVIII (Taastuvate energiaallikata uurimine ja kasutamine XVIII) Iga-aastane taastuvenergia alane konverents toimub  Tartus Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1A). Lisainfot ja esialgse programmi leiab aadressilt http://tek.emu.ee/teuk-konverentsid/

08.novembril 2016,  kell 10 -15. Ergonoomikapäev, Tehnikamajas Kr.56/1  B136.

26.- 28. septembril 2016 on Tehnikainstituudis külas professor Marek Gaworski (Warsaw University of Life Sciences).

Marek Gaworski   26. september kell 11:15-14:00 Tehnikamajas laboris A107 seminar: Piimafarmi ergonoomilise tehnoloogia projekteerimine, tootmistehnika ja ergonoomika 2. õppeaasta magistrantidele.

    28. september kell 14:15-15:00 Tehnikamajas auditooriumis A401 loeng: Tehnoloogia projekteerimine tehnika ja tehnoloogia bakalaureuse üliõpilastele.

 

     

30.augustil 2016 toimub Alo Alliku filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine Kreutzwaldi 56 - B 136, kell 12

Kaitsmisele tuleb tehnikainstituudi doktorandi Alo Alliku doktoritöö „Hajaenergeetika lahenduse planeerimine lähtudes tuule- ja päikeseenergiast toodetud elektri kohapealse otsetarbimise osakaalu suurendamisest” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateadustes.

Doktoritöö juhendaja on prof. Andres Annuk, oponent on dots. Emmanuel S. Karapidakis (Technological Educational Institute of Crete, Greece).

 

26.augustil 2016 toimub Marten Madissoo filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine Kreutzwaldi 56 - B 136, kell 12

Kaitsmisele tuleb tehnikainstituudi doktorandi Marten Madissoo doktoritöö „Modifitseeritud lõikuriga raskesti töödeldavate materjalide pinnakvaliteedi parandamine viimistleval treimisel” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tootmistehnika erialal.

Doktoritöö juhendaja on prof. Jüri Olt, oponendid on prof. Vytautas Ostaševičius (Kaunas University of Technology, Institute of Mechatronics; Lithuania) ja Dr Artis Kromanis (Riga Technical University, Department of Material Processing, Latvia).

Tehnikainstituudi ja Tartu Tehnikakolledži tähtsündmused

 Muu:
Please leave empty: