Seminaride arhiiv 2016/2017

TOIMUNUD SEMINARID ja ÜRITUSED

11. - 13.mai 2017  toimub 8th International Conference Biosystems Engineering 2017 

E 8.mai 2017 Kr.56-A401 VENIA LEGENDI

              15.15 Siim Link „Biomassi termokeemilise muundamise aspekte“

16.15 Tatjana Baraškova „Vibratsiooni vähendamise seisundiseire tehnika ja lahendused“

N 4. mai 2017 Kr56-A401  VENIA LEGENDI

               15.15 Einar Mikson "GPS lahendused on vallutanud veotehnika maailma, et jääda"

N 27. aprill 2017 Kr56-A401  VENIA LEGENDI

               15.15     Hardi Hõimoja „Elektriajamite energiakasutus“

               16.15     Alexander Liyvapuu „Millist matemaatikat on inseneridele vaja?“

 20.aprillil 2017.a.   XI Magistrantide teaduskonverents ja  II Rahvusvaheline Magistrantide teaduskonverents: INIMENE JA TEHNOLOOGIAD 

06.aprillil 2017.a. algusega kell12.15 toimub ruumis Kr.56-A 202 Tehnikainstituudi ja Tehnikakolledži üliõpilastele lõputööde seminar

Neljapäeval, 15.detsembril 2016.a. Jõuluseminar.  Kontakt TI PT tonu.leemet@emu.ee

Neljapäeval, 24.november 2016 Eesti Maaülikooli Tehnikamajas ruumis A204, algusega kell 10:30

 MÄLESTUSSEMINAR   „Vambola Veinla 90“.  Vaata  KAVA

10.november 2016, algusega kell 10 - TEUK XVIII (Taastuvate energiaallikata uurimine ja kasutamine XVIII) Iga-aastane taastuvenergia alane konverents toimub  Tartus Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1A). Lisainfot ja esialgse programmi leiab aadressilt http://tek.emu.ee/teuk-konverentsid/

08.novembril 2016,  kell 10 -15. Ergonoomikapäev, Tehnikamajas Kr.56/1  B136.  Päevakava

26.- 28. septembril 2016 on Tehnikainstituudis külas professor Marek Gaworski (Warsaw University of Life Sciences). Prof. Gaworski juhendab seminari ja peab loengu.

 Seminar  26. septembril kell 11:15-14:00 Tehnikamajas laboris A107.

      Tootmistehnika ja Ergonoomika 2.õppeaasta magistrantidele.

      Teema: Piimafarmi ergonoomilise tehnoloogia projekteerimine.

 Loeng      28. septembril kell 14:15-15:00 Tehnikamajas auditooriumis A401Tehnika ja tehnoloogia bakalaureuse üliõpilastele.

      Teema: Tehnoloogia projekteerimine.

30.augustil 2016 toimub Alo Alliku filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine Kreutzwaldi 56 - B 136, kell 12

Kaitsmisele tuleb tehnikainstituudi doktorandi Alo Alliku doktoritöö „Hajaenergeetika lahenduse planeerimine lähtudes tuule- ja päikeseenergiast toodetud elektri kohapealse otsetarbimise osakaalu suurendamisest” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateadustes.

Doktoritöö juhendaja on prof. Andres Annuk, oponent on dots. Emmanuel S. Karapidakis (Technological Educational Institute of Crete, Greece).

 

26.augustil 2016 toimub Marten Madissoo filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine Kreutzwaldi 56 - B 136, kell 12

Kaitsmisele tuleb tehnikainstituudi doktorandi Marten Madissoo doktoritöö „Modifitseeritud lõikuriga raskesti töödeldavate materjalide pinnakvaliteedi parandamine viimistleval treimisel” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tootmistehnika erialal.

Doktoritöö juhendaja on prof. Jüri Olt, oponendid on prof. Vytautas Ostaševičius (Kaunas University of Technology, Institute of Mechatronics; Lithuania) ja Dr Artis Kromanis (Riga Technical University, Department of Material Processing, Latvia).