Seminaride arhiiv 2017/2018

TOIMUNUD SEMINARID JA ÜRITUSED

09-11.mail 2018, toimub   9 th International Conference  Biosystems Engineering 2018  

                                      http://bse.emu.ee/

Neljapäeval, 19.aprillil 2018, XII  Magistrantide teaduskonverents INIMENE JA TEHNOLOOGIAD.  EMÜ Tehnikainstituut Tartu, Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, ruum A204   INFO   

 

Esmaspäeval, 16.04.2018 kell 9.15 - 13.00, r. A315  toimub TA eriala bakalaureusetööde vahearuanne. Üliõpilasel tuleb teha ettekanne (~7 min.)   Info tel. 731 3309

 

Reedel, 6. aprillil 2018, Kaarel Sootsi doktoritöö kaitsmine. Kell 12.15 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Kaarel Sootsi doktoritöö „Kultuurmarjade koristusjärgse töötlemise tehnoloogia / Post-harvest processing technology for cultivated berries. filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal. Avalik kaitsmine toimub Kreutzwaldi 56, ruumis B136.

Doktoritöö juhendaja on prof Jüri Olt, oponendid prof Pavel Kic (Czech University of Life Sciences, Czech Republic) ja prof Algirdas Jasinskas (Aleksandras Stulginski University, Lithuania). 

Disseratsioonidega saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus

Kolmapäeval, 28. märtsil 2018, kell 15.15-16.45 toimub Tehnikamajas ruumis A204

tehnikainstituudi valdkonnaseminar „Põllundus- ja veotehnika“

Läbiviija: biomajandustehnoloogiate õppetool

 

Reedel, 2. märtsil 2018, kell 12.15-14.00 ruumis A204 toimus Tehnikainstituudi valdkonnaseminar „Biokütused ja biotehnoloogia“
Läbiviija: biomajandustehnoloogiate õppetool

 

Neljapäeval, 09.novembril 2017  TEHNIKAMAJAS  Kreutzwaldi 56/1 - A204, algusega kell 11.30 uue kompuutertomograafia labori avamine

02.novembril 2017, algusega kell 10 konverents TEUK XIX (Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine XIX). Iga-aastane taastuvenergia alane konverents toimub  Tartus Eesti Maaülikooli peahoone aulas, Kreutzwaldi 1A. Sel aastal on läbivaks teemaks  innovatsioon taastuvenergeetikas. Konverentsilprogramm  http://tek.emu.ee/teuk-konverentsid/teuk-programm/​