Seminaride arhiiv 2017/2018

TOIMUNUD SEMINARID JA ÜRITUSED

 

Reedel, 25. mail 2018.a. kell 9-15. Seminar „Probleemõppe meetodi kasutamine õppetöös“

Seminari läbiviijad: Kristian Rintala (Lahti Rakenduskõrgkool), Tõnu Leemet (EMÜ).

Seminari töökeel: eesti

Toimumiskoht: B136

 

Neljapäeval, 17.mail 2018.a., kell 15.15-16.45 ruumis Kr.56/1 - A204 toimub

tehnikainstituudi valdkonnaseminar  "Energiaandmete kasutamine"

 Läbiviija: energiakasutuse õppetool

 

09-11.mail 2018,    9 th International Conference  Biosystems Engineering 2018  

                                      http://bse.emu.ee/

Neljapäeval, 19.aprillil 2018, XII  Magistrantide teaduskonverents INIMENE JA TEHNOLOOGIAD.  EMÜ Tehnikainstituut Tartu, Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, ruum A204   INFO   

 

Esmaspäeval, 16.04.2018 kell 9.15 - 13.00, r. A315  toimub TA eriala bakalaureusetööde vahearuanne. Üliõpilasel tuleb teha ettekanne (~7 min.)   Info tel. 731 3309

 

Reedel, 6. aprillil 2018 tuleb kaitsmisele EMÜ doktorandi Kaarel Soots`i doktoritöö „Kultuurmarjade koristusjärgse töötlemise tehnoloogia / Post-harvest processing technology for cultivated berries. filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal. Avalik kaitsmine toimub kell12.15 Kreutzwaldi 56, ruumis B136.

Doktoritöö juhendaja on prof Jüri Olt, oponendid prof Pavel Kic (Czech University of Life Sciences, Czech Republic) ja prof Algirdas Jasinskas (Aleksandras Stulginski University, Lithuania). 

Disseratsioonidega saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus

Kolmapäeval, 28. märtsil 2018, kell 15.15-16.45 toimub Tehnikamajas ruumis A204

tehnikainstituudi valdkonnaseminar „Põllundus- ja veotehnika“

Läbiviija: biomajandustehnoloogiate õppetool

 

Reedel, 2. märtsil 2018, kell 12.15-14.00 ruumis A204 toimus Tehnikainstituudi valdkonnaseminar „Biokütused ja biotehnoloogia“
Läbiviija: biomajandustehnoloogiate õppetool

 

Neljapäeval, 09.novembril 2017  TEHNIKAMAJAS  Kreutzwaldi 56/1 - A204.  Uue kompuutertomograafia labori avamine

Teadaolevalt on tegemist vabariigis ainulaadse röntgen kompuutertomograafia skänneriga, mis võimaldab teostada mistahes erinevatest materjalidest (metallid, plastid, orgaanika jt) objektide mittepurustatavaid uuringuid. Seade on mitmekülgselt kasutatav, alustades materjali sisestruktuuri uuringutest kuni detaili valmistamistäpsuse kontrollimiseni. Meditsiini valdkonnas on kompuutertomograafia levinud metoodika võimalike sisevigastuste avastamiseks. Tööstuslik seade töötab sisuliselt samadel põhimõtetel, kus röntgenkiirgusega läbivalgustamisel saadavatest kahemõõtmelistest kujutistest konstrueeritakse lõpuks objekti kolmemõõtmeline mudel. Selline mittepurustav uurimine ja mõõtmine on leidmas laialdast rakendamist elektroonikatööstuses, samuti erinevates masinaehituste valdkondades. Süsteemi täpsema toimimisega on võimalik tutvuda SIIN.

Avamisürituse päevakava:

11.30–12.00 Kogunemine ja tervituskohv

12.00–13.30 Tervitussõnad ja ettekanded. Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli esindajad, YXLON International, Skeleton Technologies.

13.30–14.30 Kompuutertomograafia- ja teiste laborite külastamine

           Lisainfo: Tõnu Leemet, Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi teadur (tonu.leemet@emu.ee, tel +372 56659869)

02.novembril 2017, konverents TEUK XIX (Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine XIX) mille läbivaks teemaks on innovatsioon taastuvenergeetikas  http://tek.emu.ee/teuk-konverentsid/teuk-programm/​