Seminaride arhiiv

 


TI seminar  2.mail 2013 algusega kell 15.15, Tehnikamajas Fr.R.Kreutzwaldi 56-A401

1. Aare Aan . Sümpaatiliste pendlite võnkumiste simuleerimine Mathcadis.

2. Marten Madissoo. "Projekt advanced Thin Hard Coatings in tooling"


Venia legendi

Teisipäeval, 23. aprillil 2013 peavad Tehnikamaja auditooriumis A401 avaliku loengu (venia legendi)

Nadežda Bazunova „Lineaarvõrrandisüsteemide lahendamise meetodid (kell 15.15)

Oliver Sada "Ergonoomika konstruktiivne struktuur" (kell 16.15).


 


Venia legendi

Kaupo Toom peab avaliku loengu (venia legendi) teemal „Elektrituru avanemine“

Loeng toimub neljapäeval 21.märtsil 2013.a. kell 15.15, Tehnikamaja auditooriumis A401

Kõik huvilised on oodatud kuulama.


Tehnikainstituudi seminar 07.märtsil 2013.a.

Algus kell 15.15, Tehnikamajas Fr.R.Kreutzwaldi 56-A401

Jaak Jaaniste.   Mõistlik või mõttetu füüsika

(Füüsika õppimise ja õpetamise võimalused Eesti Maaülikoolis).  Jah, loengu tiitliga parafraseerin ETV saatesarja. Ühist on niipalju, et kuna elame ärimaailmas, pakub turg meile ka väga erinevat füüsikat. Ostjana tuleb meil teha valik, millisest füüsikast meile kasu võiks tõusta.

A. Füüsika kui teadus (fundamentaalfüüsika, CERN)

B. Rakendusfüüsika (materjaliõpetus, soojusõpetus, termotuumaprobleem)

C. Koolifüüsika (kooliprogrammid, õpikud, katsevahendid)


Erakorraline Tehnikainstituudi teadusseminar toimub, neljapäeval, 21.veebruaril 2013.a.

algusega kell 9.00,  Tehnikamajas Fr.R.Kreutzwaldi 56- B139

Teemaks  „Ökoloogia ja aatomienergeetika“, ettekandja professor V.A.Lebedev St.-Peterburgi Mäeülikoolist


Katelseadmete õppelabori avamine

Neljapäeval, 17. jaanuaril 2013 algusega kell 15.15 toimub tehnikainstituudi (Kreutzwaldi 56) ruumis A202 seminar, mis on pühendatud uue katelseadmete õppelabori avamisele. Huvilistele on tervituseks suupistelaud.

Alates kella 15.30st saab kuulata ettekandeid:

- energeetika osakonna lektor Maido Märss räägib varustusest ja mõõtmistest

- põllundus- ja tootmistehnika osakonna teadur Andres Menind räägib kütustest

- Rapla Metall OÜ tutvustab oma katlaid

Kell 16.00 pannakse katlad tööle ning huvilistel on võimalik osaleda töötubades: saab lõhkuda puid, kaaluda õhku ja teha muud põnevat.

Labori avamist toetab Euroopa Liit läbi projekti ECOHOUSING.

Kõik huvilised on oodatud!

Täpsem info: Mart Hovi, tel 731 3056


Andres Menindi filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine 11.01.2013 kell 12

Tartu Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis B136

Kaitsmisele tuleb Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorandi Andres Menindi doktoritöö „Biomassi eeltöötluse ja kütusteks väärindamise iseärasused. Peculiarities of pretreatment and fuels refining of biomass” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks bioenergeetika erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis B136. Doktoritöö juhendaja on prof. Jüri Olt ning oponent prof. Dagnija Blumberga ( Riia Tehnikaülikool, Energia ja elektrotehnika instituut).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.


 


Tehnikainstituudi teadusseminar toimub  neljapäeval, 03.01.2013.a. algusega kell 15, Tehnikamajas Fr.R.Kreutzwaldi 56-A202

Doktoritöö eelkaitsmine:  Doktorant Arne Küüt.

LIGNOTSELLULOOSSEST BIOMASSIST SAADAVATE BIOETANOOLKÜTUSTE KARAKTERISTIKUD SÄDE- JA SURVESÜÜTEGA SISEPÕLEMISMOOTORITES


Tõnu Leemeti filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Algus: 21.12.2012 12:00
Lõpp: 21.12.2012 14:00

Kreutzwaldi 56 B136

Kaitsmisele tuleb Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorandi Tõnu Leemeti väitekiri „Raskesti lõiketöödeldavate metallisulamite deformatsiooni kirjeldamine ja modelleerimine. The characterization and modelling of the dynamic behavior of hard-to-machine alloys“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tootmistehnika erialal.

Doktoritöö juhendaja on prof. Jüri Olt ning oponendid prof. Jānis Rudzītis (Riia Tehnikaülikooli masinaehitustehnoloogia instituut) ja vanemteadur Jüri Majak (Tallinna Tehnikaülikooli masinaehitusinstituut).


Kaupo Toome filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Algus: 18.12.2012 12:00
Lõpp: 18.12.2012 14:00

Kreutzwaldi 56 A202

Kaitsmisele tuleb Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorandi Kaupo Toom’e väitekiri “Tuulikute väljundvõimsuste balansseerimise võimalus. Possibilities for balancing wind generators output power” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks energiakasutuse erialal.

Doktoritöö juhendaja on prof. Andres Annuk ning oponent Dr. Emmanuel Karapidakis (Technological Educational Institute of Crete).


Tehnikainstituudi teadusseminar „Farmitehnika ja ergonoomika osakonna külalisõppejõud.“

Prof. Marek Gaworski, Warsaw University of Life Science, Department of Production Management and Engineering, Faculty of Production Engineering.

29.11. 2012 kell 15.15 kuni 16.45

EMÜ Märja katsefarmi klassiruum.

Seminari juhataja: dots. Jaak Jaaniste.

Seminari kava.

1. Tutvustus: EMÜ Märja Katsefarm (15 min)

Taavi Leola, Tehnikainstituudi lektor, farmi projekti autor

2. Loeng: Piimatootmise arendustegevus ja eetilised probleemid. (vene keeles) 45 min

Marek Gaworski, WULS prof.

3. Diskussioon.

Seminarile sõiduks väljub jalgsi liikujatele 16 kohaline buss Tehnikamaja juurest kell 15.00. Erasõidukitele avar parkla farmi territooriumil.

Tehnikainstituudi seminar toimub  neljapäeval, 15.novembril 2012.a.

Algus kell 15.15, Tehnikamajas Fr.R.Kreutzwaldi 56-A401

Seminari kava:

Professor Jüri Olt. Materjalitehnika labori võimalused.

Labori külastus  (asub keldrikorrusel A 019)


Tehnikainstituudi teadusseminar toimub neljapäeval, 1.novembril 2012.a.

Algusega kell 15, Tehnikamajas, Fr. R. Kreutzwaldi 56 aud. A202

Doktoritööde eelkaitsmised:

Kell 15.00  Doktorant Tõnu Leemet. Raskesti lõiketöödeldavate metallisulamite deformatsiooni kirjeldamine ja modelleerimine.

Kell 16.30  Doktorant Andres Menind. Põllumajanduses ja tööstuses tekkivate materjalide ning jäätmete töötlemise ja kütuseks väärindamise iseärasused.


Tehnikainstituudi teadusseminar toimub reedel, 12. oktoobril 2012.a.

Algusega kell 15:15,  Tehnikamajas, Fr. R. Kreutzwaldi 56-A202

Farmitehnika ja ergonoomika osakonna lektor Taavi Leola doktoritöö

„SÕNNIKUPRESSURI  TÖÖPROTSESSI VIRTUAALNE  JA  EKSPERIMENTAALNE  UURIMINE“  eelkaitsmine.

Töö juhendajad: emeriitprofessor Vambola Veinla  ja professor Mati Heinloo.
Töö eelretsensent: dotsent Jüri Resev, TTÜ.

 


Tehnikainstituudi ja Tartu Tehnikakolledži tähtsündmused

 Muu:
Please leave empty: