SISSEASTUJALE

Õppimisvõimalused Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis

Bakalaureuseastmes on võimalik õppida Tehnika ja tehnoloogia õppekaval

Magistriastmes on võimalik õppida õppekavadel Energiakasutus, Ergonoomika, Tootmistehnika

 

2018. aastal kehtib bakalaureuse- ja magistriõppekavadele sisseastumisel järgmine ajakava:

Bakalureuseõppe vastuvõtu ajakava 2018

Magistriõppe vastuvõtu ajakava 2018

 

2018. aasta vastuvõtukatse KÜSIMUSED