Põllundus- ja tootmistehnika osakond

 Postiaadress:
Biomajandustehnoloogiate õppetool
Tehnikainstituut Eesti Maaülikool
Fr.R. Kreutzwald 56, 51014 Tartu, ESTONIA

Juhataja professor Timo Kikas
e-post: timo.kikas@emu.ee
tel.: (+372) 731 3315