2015

28. augustil 2015.a. kell 12.15 toimus EMÜ tehnikainstituudis auditooriumis B136 doktoranti Marti Tutti
filosoofiadoktori väitekirja 
"Lignotselluloosse biomassi biokeemilist koostist mõjutavad tegurid ning biokeemilise
koostise mõju eeltöötlusmeetodi valikule ja bioetanooli tootlikkusele" avalik kaitsmine

Töö juhendajad: 
                              professor Jüri Olt, DSc (Eng), Eesti Maaülikool
                              vanemteadur Timo Kikas, PhD, Eesti Maaülikool

Töö oponent:      professor  Alexander Jäger, PhD, Ülem-Austria rakendusteaduste ülikool