TI nõukogu

Alates 19.09.2016 on TI nõukogu koosseis järgmine*:

1.Ametikohast tulenevalt:
     1.1. Margus Arak; volituste kehtivuse aeg kuni 08.05.2018.

2. Nõukogu instituudi poolsed liikmed:
     2.1. Andres Annuk, professor, volituste kehtivuse aeg 10.10.2014-09.10.2017;
     2.2. Eve, Aruvee, lektor, volituste kehtivuse aeg 10.10.2014-09.10.2017;
     2.3. Kuno Jürjenson, emeriitprofessor, volituste kehtivuse aeg 10.10.2014-09.10.2017;
     2.4. Timo Kikas, professor, volituste kehtivuse aeg 10.10.2014-09.10.2017;
     2.5. Eugen Kokin, dotsent, volituste kehtivuse aeg 10.10.2014-09.10.2017;
     2.6. Ott Krikmann, lektor, volituste kehtivuse aeg 10.10.2014-09.10.2017;
     2.7. Arvo Leola, dotsent, volituste kehtivuse aeg 10.10.2014-09.10.2017;
     2.8. Jüri Olt, professor, volituste kehtivuse aeg 10.10.2014-09.10.2017;
     2.9. Oliver Sada, dotsent, volituste kehtivuse aeg 10.10.2014-09.10.2017.

3. Üliõpilaskonna esindajad:
     3.1. Sander Kallissaar, volituste kehtivuse aeg 01.09.2016–31.08.2017;
     3.2. Hannes Puidet, volituste kehtivuse aeg 01.09.2016–31.08.2017;
     3.3. Heino Pihlap, volituste kehtivuse aeg 01.09.2016–31.08.2017.

4. Direktori määratud välisliikmed:
     4.1. Toomas Noorem, Tartu Teaduspargi direktor, volituste kehtivuse aeg kuni 08.05.2018;
     4.2. Eda Merisalu, dotsent, volituste kehtivuse aeg kuni 08.05.2018.

5. Nõukogu sekretär:
     5.1. Kerli Plato, õppekorralduse spetsialist-juhiabi.

 

 

 

 

* kinnitatud Eesti Maaülikooli rektori korraldusega nr 1-9.RR/162

 

TI nõukogu istungite protokollid ja otsused on kättesaadavad maaülikooli dokumendiregistrist aadressil https://wd.emu.ee/ .