TI nõukogu

TI nõukogu esimeheks on valitud nõukogu 16.11.2017 otsusega nr 18 professor Jüri Olt.

Alates 10.10.2017 on tehnikainstituudi nõukogu koosseis järgmine*:

1. Ametikohast tulenevalt:
     1.1. Margus Arak; volituste kehtivuse aeg kuni 08.05.2018.

2. Nõukogu instituudipoolsed liikmed:
     2.1. Jüri Olt, professor, volituste kehtivuse aeg 10.10.2017-09.10.2020;                                                        
     2.2. Timo Kikas, professor, volituste kehtivuse aeg 10.10.2017-09.10.2020;
     2.3. Eda Merisalu, professor, volituste kehtivuse aeg 10.10.2017-09.10.2020;
     2.4. Andres Annuk, professor, volituste kehtivuse aeg 10.10.2017-09.10.2020;
     2.5. Eugen Kokin, dotsent, volituste kehtivuse aeg 10.10.2017-09.10.2020;
     2.6. Arvo Leola, dotsent, volituste kehtivuse aeg 10.10.2017-09.10.2020;
     2.7. Tõnu Leemet, teadur, volituste kehtivuse aeg 10.10.2017-09.10.2020;
     2.8. Ott Krikmann, lektor, volituste kehtivuse aeg 10.10.2017-09.10.2020.

3. Üliõpilaskonna esindajad:
     3.1. Sander Kallissaar, volituste kehtivuse aeg 01.09.2017–31.08.2018;
     3.2. Hannes Puidet, volituste kehtivuse aeg 01.09.2017–31.08.2018;
     3.3. Marii Raudsepp, volituste kehtivuse aeg 01.09.2017–31.08.2018.

4. Direktori määratud välisliikmed:
     4.1. Toomas Noorem, Tartu Teaduspargi direktor, volituste kehtivuse aeg kuni 08.05.2018;
     4.2. Eve, Aruvee, lektor, volituste kehtivuse aeg kuni 08.05.2018;
     4.3. Kuno Jürjenson, emeriitprofessor, volituste kehtivuse aeg kuni 08.05.2018.

5. Nõukogu sekretär:

     5.1. Kerli Plato, õppekorralduse spetsialist-juhiabi.
 

 

* kinnitatud Eesti Maaülikooli rektori 15.09.2017 korraldusega nr 1-9.RR/152


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI nõukogu istungite protokollid ja otsused on kättesaadavad maaülikooli dokumendiregistrist aadressil https://wd.emu.ee/ .