Prindi see leht

Events

 
Professor J. Oldile on omistatud Ukraina põllumajanduse mehhaniseerimise ja elektrifitseerimise instituudi audoktori nimetus  
 
Research in Estonia  
Logistikauudised  
Lisandra Marina da Rocha Menesesi doktoritöö kaitsmine  
Assoride parlament hääletas 2020 aasta nooreks talendiks ühehäälselt meie õppetooli doktorandi Lisandra Meneses'e  
 
 
 
 
Konverents "Põllundustehnika 100"      vt galerii  
Koostööpartneri professor Alexander Jäger’i promoveerimine audoktoriks      vt galerii  
 
Biokütuste labori käivitamine       vt galerii  
Eesti künnimeistrivõistlused 2018
Lõputööde kaitsmine 2018
"Pneumobiil 2018"
Kaarel Sootsi doktoritöö kaitsmine
Patendi registreerimine
Tartu Konverentsisaadikute tänuüritus
Tunnustus 08_02_2018
Tunnustus 18_01_2017
Auhind 2017
Ergonoomikapäev 2017
Teadlaste Öö festival teadusjanulistele BT osakonnas 29. septembril 2017
Eesti Künnimeistrivõistlused 2017
Intensiivkursus doktori- ja magistrüliõpilastele, ergonoomidele, töötervishoiu- ja töökeskkonnaspetsialistidele ning töökoha riskianalüüsi eest vastutavatele ekspertidele