Energiakasutus

Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis

 

Energiakasutus on laiapõhjaline akadeemiline õppekava, mis annab teadmisi ja oskusi praktilistest valdkondadest energia tootmisest kuni kasutamiseni.

Energeetika on üks juhtivaid majandusharusid ning selle mõju ühis­konna arengule suureneb pidevalt. Energiakasutuse eriala omandanud töötavad hästitasustatavatel ametikohtadel energeetika ettevõtetes ja muudel elualadel.

Elektrimasinate ja elektriseadmete kasutamise laborelektrimasinate ja elektriseadmete kasutamise labor


elektrimasinate ja elektriseadmete kasutamise labor

Bakalaureuseõppes saab üliõpilane põhitõed elektroenergeetikas, IT valdkonnas kui ka soojustehnikas. Lisaks üldainetele nagu matemaatika ja füüsika,  mis annavad aluse erialal orienteerumiseks, õpitakse seal järgmisi olulisemaid õppeaineid: elektrotehnika, elektroonika, automaatika, soojustehnika, elektriseadmete kasutamine, energiaressursside ratsionaalne majandamine jne.

 

Magistriõppes saab süvendatult jätkata bakalaureuse astmes alustatut. Siia saavad õppima tulla kõik edukalt ener­geetikaalase bakalaureuse või rakenduskõrghariduse   lõpetanud üliõpilased. Üliõpilane omandab teadmised väikeenergiatootmisseadmetest ja energiakasutusest, märksõnad on päikese-, tuulenergeetika, biokütused ning tarkvõrk. Samas omandatakse teadmised energiakasutusseadmete projekteerimisest, programmvara loomisest, digitaalelektroonikast jne. Sisse­astumiseksameid ei ole.

 

Peale magistriõpet on võimalik jätkata õpinguid doktoriõppes tehnika­teaduste õppekaval. Doktorikraad annab tugeva eelise tööjõuturul. Kõikides astmetes on võimalik osa õpinguid läbida välismaa parimates ülikoolides.

Erinevaid õppelaboreid on kümmekond. Kõik laborid on uued ning varustatud kõige kaasaegsemate  seadmetega. Nimetagem siin mõned: integreeritud energiasüsteemid, tööstusautomaatika ja mõõtmine, digitaalelektroonika, elektrotehnika ja soojustehnika.

Teadustegevuse prioriteetiteks on taastuvenergeetika ja energiasääst. Tuule- ja päikeseenergeetika ning biokütuste alasteks teadusuuringuteks on loodud kaasaegsed teaduslaborid.

 

Maaülikool on palju panustanud üliõpilaste heaolule: uus spordihoone, mugavates ühiselamutes on kohti piisavalt mõistliku tasu eest, väga hästi on varustatud raamatukogu. Kõik vajalik asub ühes kampuses mõnesaja meetri raadiuses, jne. Energiakasutuse eriala on lõpetanud edukalt ka tütarlapsed.

 

Tehnika ja tehnoloogia bakalaureuseõppekava (384)

  Energiakasutuse magistriõppekava (432)