Ergonoomika

Ergonoomika
Ergonoomika on kiiresti arenev teadus, mis on enam kui 50 aasta vältel leidnud väljundi ka erialases spetsialiseerumises. Ergonoomika on rakendus- ja alusteadus biotehnilistest (inimene-tehnika-loom-taim-keskkond) süsteemidest töötegevuse kavandamiseks, uuendamiseks ja arendamiseks.
Ergonoomika eesmärk on uurida ja luua ergonoomilis-majanduslikku tootmis- ja töötehnoloogiat. Ergonoomika uurimisobjektideks on eelkõige inimene füüsilises ja psüühilises töötegevuses, töövahendid, tööprotsess ja töökeskkond. Et ergonoomika ja paljude teiste teaduste probleemid kattuvad, on ergonoomika eripäraks nii inter- kui ka multidistsiplinaarsus.
Ergonoomikal on ka väga tugev praktiline suunitlus. Ergonoomika eriala spetsialisti ülesanne on arendada koostööd ka teiste erialade spetsialistidega. Ergonoomika ja ergonomistide edukus põhineb äri-, sotsiaal- ja tootmisalase tegevusega kaasnevate probleemide tulemuslikul lahendamisel.
Mida tudengid õpivad?
Eesti Maaülikoolis õpetatakse üliõpilasi bakalaureuse astmes eelkõige töökeskkonnaergonoomika, töökohaergonoomika ja osalusergonoomika spetsialistideks-ergonomistideks, kes leiavad tööd ning eneseteostust rahvamajanduse kõikides asutustes ja ettevõtetes. Magistriastme üliõpilased omandavad süvateadmisi tööstus- ja põllumajandus-, süsteem-, makro- ja töötervishoiuergonoomikast ning tööstus- ja tootmissüsteemide tehnika ergonoomikast. Nad osalevad õppe- ja teadustöös ergonoomika, biomehaanika, töömeditsiini ja kutsepatoloogia laborites.
Lõpetajad leiavad tööd spetsialistina projekteerimis-, arendus-, sotsiaal-, tööstus- ja põllumajandusettevõtetes