Tootmistehnika

EMÜ tehnikainstituudis saab omandada bakalaureuse kraadi tehnika ja tehnoloogia valdkonnas kolmeaastase õppekava alusel, mille eesmärk on anda üldised teadmised tehnikast ja tehnoloogiast. Kaheaastase magistriõppe jooksul omandab tulevane spetsialist põhjalikud teadmised tootmistehnikast. Õppetöö lõppeb magistrikraadi omandamisega tootmistehnika erialal.

Tootmistehnika erialal omandatakse süvendatud teadmised sellest, kuidas konstrueerida, ehitada ja kasutada erinevaid masinaid ja seadmeid.

Lähemalt tutvutakse integreeritud tootearendusega, raalprojekteerimise ja masinate konstrueerimisega, mõõtmise ja andmetöötlusega, materjalide töötlemistehnoloogiatega ning masinaehitustehnoloogiaga laiemalt. Eriala magistriastme lõpetanu tunneb masinaehituses kasutatavaid tänapäevaseid materjale, tööpinke ning mõõte- ja diagnostikaseadmeid.

Üliõpilastel on kasutada tehnika viimase sõna järgi varustatud kümmekond õppelaborit (masinaelemendid, termika, CNC, mõõtetehnika, veotehnika, pneumoautomaatika, masinate diagnostika jt) ning nad võivad kaasa lüüa kolme teaduslabori (materjalitehnika, sisepõlemismootorite ja kütuselaborid) tegemistes, kus tegeletakse uudsete tehnoloogiate ja toodete arendamise ning katsetamisega. Üliõpilaste käsutuses on hästi sisustatud õppetöökoda.

Tootmistehnika magistriastme lõpetanu on võimeline projekteerima masinaid ja mehhanisme, korraldama nende tootmist, kasutamist ja hooldamist. Laiapõhjalised teadmised võimaldavad töötada inseneribüroodes, põllumajandus- ja tööstusettevõtetes konstruktorina, tehnoloogina, tootmisjuhina, hooldusjuhina või projektijuhina.

Täiendavat informatsiooni tootmistehnika eriala ja meie laborite kohta saab hankida biomajandustehnoloogiate õppetooli kodulehelt