Akadeemiline kalender

Lisa 1
KINNITATUD
tehnikainstituudi õppedirektori 26. märts 2021 korraldusega nr 6-1.TI/34


TÄIENDUSED EMÜ 2021/2022 ÕPPEAASTA AKADEEMILISELE KALENDRILE TEHNIKAINSTITUUDIS
 

SÜGISSEMESTER            1.09.2021–31.01.2022
Bakalaureusetöö teema valimine (lõpptähtaeg)
3. õppeaasta üliõpilased esitavad erialaõppetooli vormikohase avalduse

29.10.2021

Eksamisessioon:
     Päeva- ja sessioonõpe
     Sessioonõpe

3.–09.01.2022
17.–23.01.2022


Bakalaureuseõpe 1. ja 2. õppeaasta, magistriõpe 1. õppeaasta

KEVADSEMESTER               31.01.–19.06.2022
Bakalaureuseõppe eriala valiku tähtaeg
2020. a. immatrikuleeritud üliõpilased esitavad õppekorralduse spetsialistile oma erialavaliku avalduse

15.10.2021

Bakalaureuseõppe eriala määramine
Õppedirektor määrab korraldusega 2020. a. immatrikuleeritud üliõpilaste erialad

29.10.2021

Magistritöö teema valimine
1. õppeaasta üliõpilased esitavad erialaõppetooli vormikohase avalduse

3.05.2022

Eksamisessioon:
     Päevaõpe
     Sessioonõpe


23.–29.05.2022
6.–12.06.2022

Ettevõttepraktika Suveperiood 2022


Bakalaureuseõpe, 2022. aastal lõpetajad

KEVADSEMESTER             31.01–15.06.2022
Õppetöö, lõputööde tegemine 31.01.–10.06.2022
Eksamisessioon:
       Päevaõpe
       Sessioonõpe

11.–22.04.2022
25.–30.04.2022
Õppetöö võlgnevuste likvideerimise tähtaeg 16.05.2022
Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine 18.05.2022
Lõputööde kaitsmine 7.–10.06.2022
Lõpuaktus 15.06.2022


Magistriõpe, 2022. aastal lõpetajad

KEVADSEMESTER               31.01.–15.06.2022
Lõputööde koostamine ja kaitsmine 31.01.–10.06.2022
TI magistrantide teaduskonverents Aprill 2022
Õppetöö võlgnevuste likvideerimise tähtaeg 16.05.2022
Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine 18.05.2022
Lõputööde kaitsmine 7.–10.06.2022
Lõpuaktus 15.06.2022