Erialavalik

Lisa 1
KINNITATUD
tehnikainstituudi nõukogu 28.11.2019 otsusega nr 13

Eesti Maaülikool
TEHNIKAINSTITUUT

Tehnika ja tehnoloogia õppekava üliõpilaste erialadele spetsialiseerumise kord 2020/2021 õppeaastaks

1. Tehnika ja tehnoloogia õppekaval (384) on võimalik spetsialiseeruda kolmele erialale:

  • ergonoomika;
  • energiakasutus;
  • tootmistehnika.

2. Üliõpilased esitavad õppekorralduse spetsialistile oma erialavaliku avalduse tehnikainstituudi akadeemilises kalendris määratud tähtajaks.

3. Instituudi õppedirektor määrab esitatud avalduste alusel oma korraldusega üliõpilaste spetsialiseerumise.

4. Instituut võib spetsialiseerumist mitte avada, kui sellele erialale soovivate üliõpilaste arv on väiksem kui viis.

5. Otsuse spetsialiseerumist mitte avada teeb instituudi nõukogu.