Biomajandustehnoloogiate õppetool (BT)

   

Postiaadress:
Biomajandustehnoloogiate õppetool
Tehnikainstituut Eesti Maaülikool
Fr. R. Kreutzwald 56, 51006 Tartu, ESTONIA

Juhataja professor Timo Kikas
e-post: timo.kikas@emu.ee
tel.: (+372) 731 3163 
Biomajandustehnoloogiate õppetool tekkis 2017 aastal kui Põllundus- ja tootmistehnika ning Farmitehnika ja ergonoomika osakonnad liitusid üheks õppetooliks. Liitumise peamiseks motivatsiooniks oli tugevdada nii teadus- kui õppetööd ning leida sünergia kahe osakonna vahel.

Visioon
Biomajandustehnoloogiate õppetool on rahvusvaheliselt nähtav meeskond, mis teenib ühiskonda läbi biomajanduslikele süsteemidele suunatud tehnika ja tehnoloogia alase arendus- ja teadustöö ning õpetamise.