I Magistrantide teaduskonverents

TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA TULEVIKUSUUNAD

ENGINEERING TECHNOLOGIES

 FOR THE FUTURE

Tehnikamajas 

18. aprill 2007. a., Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 56
Konverentsi kava

Konverentsi kogumik