Käimasolevad projektid

Rahvusvahelised projektid:
V170045TIFT (CA16123) Safety Culture and Risk Management in Agriculture 17.03.1716.03.21
2019-1-EE01-KA203-051585 Erasmus+ strateegilise koostöö projekt "DIG-MAN: Integration of digital tools into product development and manufacturing education 01.09.19 – 30.08.22
V200070TIBT (843723) Integrating torrefaction of pulp and paper industry sludge with microbial conversion: A new approach to produce bioenergy carriers and biochemicals in a view of bio and circular econom 01.09.20 – 31.08.22
F170096TIPT Development of an Integrated Process for Conversion of Biomass to Affordable Liquid Biofuel 01.04.1731.10.20
V200070TIBT (843723) Integrating torrefaction of pulp and paper industry sludge with microbial conversion: A new approach to produce bioenergy carriers and biochemicals in a view of bio and circular econom 01.09.20 – 31.08.22

Centre of Excellence​:
F180175TIBT Emerging orders in quantum and nanomaterials 01.09.18 − 31.12.22
 

Eestisisesed teadus projektid:

RESTA9 Puidutööstuse jääkide gasifitseerimise ja gaasfermentatsioonil kemikaalide tootmine: suurema saagise ja parema stressitaluvusega biotehnoloogiliste tootmistüvede välja töötamine sünteesgaasi põhiselt 01.01.220 − 31.08.22
RESTA7 Lignotselluloosse biomassi keemiline konverteerimine monomeerideks ja polümeriseerimine kõrgtehnoloogilisteks polümeerideks 01.11.20 − 31.08.23
RESTA11 Pleegitatud keemilis-termilise puitmassi (BCTMP) ja töötlemata sekundaarsete puitmassi voogude keemilise ja biokeemilise väärindamise tehnoloogiate väljaarendamine 01.09.20 − 31.05.23
RESTA6 Puidusuhkrute tööstusliku fermentatsiooni protsesside optimeerimine bioreaktorites, sünteetilise bioloogia meetodid kemikaalide ja valkude tootmiseks disainitud tööstuslike rakuvabrikute arendamiseks 01.07.20 − 30.04.23
RESTA22 Ligniini keemilise ja ensümaatilise väärindamise tehnoloogiad: ligniinist ja sellest eraldatud fenoolsetest fragmentidest arendatavad tooted – materjalide sünteesiks kasutatavad algühendid, vaigud, liimid, õlid, plastikud, ehitusmaterjalid 01.07.20 − 30.06.23
RESTA5 Termokeemiliste väärindamis-ja biorafineerimistehnoloogiate arendamine ja optimeerimine teise ja kolmanda põlvkonna biokemikaalide tootmiseks lignotselluloossest materjalist 01.01.21 − 31.08.23
COVSG9 Polümeersete nanokomposiitide kasutamine anti-viraalsetes lisandites ja pinnakatetes 01.12.20 − 31.12.21
MOBJD703 Mikrovetikate koostöötlemine tahkete kommunaaljäätmetega null-jäätmelises mikrovetika biorafineerimisprotsessis 01.10.20 − 30.09.22
PM180260TIBT Biojäätmetest kõrge lisandväärtusega toodeteni 01.01.19 − 31.12.22
     
L190027TIBT Osalemine Rahvusvahelise Energiaagentuuri ülesandes nr 37 – „Energia biogaasist ja prügilagaasist“ 02.03.19 − 21.12.22
     
L180133TIBT Erinevatest teraviljakliidest laua- ja jooginõude tootmine 01.07.18 – 02.01.19

Arendusprojektid:
8V180179TIBT Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts 26.10.18 – 25.10.21
     

vt  Lõppenud projektid