Energiakasutuse õppetool

Postiaadress

Energiakasutuse õppetool

Tehnikainstituut Eesti Maaülikool

Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 51006 Tartu

 

Chair of Energy Application Engineering

Institute of Technology

Estonian University of Life Sciences

Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 51006 Tartu, Estonia

 

 Õppetooli juht energiakasutuse professor Protima Rauwel

e-post protima.rauwel@emu.ee

Tel (+372) 731 3322

 

Energiakasutuse õppetool loodi 1.09.2017. a. energeetika osakonna baasil. Õppetooli  ülesandeks on anda energeetikaalast akadeemilist kõrgharidust ja edendada energeetikateadust.

Energiakasutuse õppetooli vastutusvaldkondadeks on:

  • taastuvenergeetika (tuule-, päikese- ja maasoojusenergeetika);
  • energiatarbimise juhtimine;
  • targa maja kontseptsioon;
  • netonullenergiahooned;
  • energia salvestamine;
  • soojusenergeetika.