Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut

Eesti Lennuakadeemia

VII Magistrantide teaduskonverents

INIMENE JA TEHNOLOOGIAD
HUMAN AND ENGINEERING

Tehnikamajas

18. aprill 2013. a., Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 56

Konverentsi kava
VII Magistrantide teaduskonverentsi artiklite kogumik

 

EESMÄRK

Üliõpilaste uurimistulemuste esitamine ja arutelu. Esinemisvõimalus magistrantidele täitmaks
EMÜ Tehnikainstituudi magistritöö kaitsmise tingimused ja kord nõudeid.

TEEMAD

Tootmistehnika
Ergonoomika
Energiakasutus

 

TÖÖKEEL

Eesti keel

REGISTREERIMINE

Ettekandega esinejail palutakse täita eelregistreerimisevorm ja saata toimkonna sekretärile
hiljemalt 18. märts 2013.a.

ETTEKANNE

Konverentsiettekanne peab tutvustama magistritöös sisalduva probleemi lahendust ja põhitulemusi. Ettekanne ei tohi olla magistritöö lühikokkuvõte.
Ettekanne vormistatakse kirjalikult ja kantakse konverentsil ette suuliselt. Kirjalik ettekanne jälgib teadusartiklile sarnast struktuuri (vt artikli vormistamise juhend). Artiklid avaldatakse pärast konverentsi internetipõhises kogumikus. Suulist ettekannet on soovitav toetada ja illustreerida visuaalsete vahenditega.
Ettekande tekst koostatakse 2...3 leheküljel formaadis A4 ning esitatakse toimkonna sekretärile juhendaja kirjaliku nõusolekuga avaldamiseks nii paberil kui ka elektrooniliselt hiljemalt 10. aprillil 2013.a. Koostamisel järgida Tehnikainstituudi üliõpilastööde vormistamise juhendit .
Suulise ettekande kestus on 10...15 min, lisanduvad küsimused-vastused. Võimalik on kasutada
tahvlit, arvutit  ja videoprojektorit.

TÄHTAJAD

Eelregistreerimine ja ettekande lühikokkuvõtte esitamine 18. märts 2013
Ettekande kavasse võtmise teate väljasaatmine 27. märts 2013
Ettekande teksti esitamine 10. aprill 2013
Konverentsi kutse ja kava väljasaatmine 15. aprill 2013

TOIMKOND

Esimees: lektor Erkki Jõgi
Liikmed: dots. Tõnis Peets
  lektor Tõnu Sõõro
  spetsialist Märt Reinvee
Sekretär: Heli Saaremets

INFO

  Heli Saaremets
  Fr. R. Kreutzwaldi 56-A108
  Tel 7313321
  e-post  heli.saaremets@emu.ee

 

 

 

Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut

Eesti Lennuakadeemia

VII Magistrantide teaduskonverents

INIMENE JA TEHNOLOOGIAD
HUMAN AND ENGINEERING

Tehnikamajas 

18. aprill 2013. a., Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 56

Konverentsi teade

Konverentsi kava

Artiklite kogumik