Ti-seminarid

TI seminarid toimuvad neljapäeviti Tehnikamajas  Kreutzwaldi 56 - A204,  kell 15.15 (kui ei ole kuulutatud teisiti)

EELOLEVAD SEMINARID ja üritused 

05.-07.mail 2021.a.    12 th International Conference Biosystems Engineering 2021

 

TOIMUNUD SEMINARID ja ÜRITUSED

Reedel, 13. novembril 2020 kell 12.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Janar Kalderi doktoritöö "Päikese- ja tuuleenergia sesoonne soojussalvestus elamute kütteks põhjamaises kliimas. Solar and Wind Energy Seasonal Heat Storage Systems for Residential Buildings in Nordic Climate". 

Kaitsmine toimub Kreutzwaldi 56, ruumis B136.

Doktoritöö juhendajad on prof. Andres Annuk ja dots. Eugen Kokin ja oponendid kaasprofessor Ainars Galinš, Dr (Eng), (Latvia University of Life Sciences and Technologies, Läti) ja doktor Arvi Hamburg, PhD (Eng), (Tallinn University of Technology, Eesti).

Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.

Neljapäeval, 12. novembril 2020 algusega kell 10.00 toimub Eesti Rahva Muuseumis taastuvenergia konverents „Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine XXII (TEUK XXII)“. Sel aastal on fookuses taastuvenergia arendamisele kohalikul ja kogukonna tasandil ning seosed Euroopa Roheleppega. Täpsem konverentsi programm on leiav: tek.emu.ee/teuk-konverentsid/teuk-programm/.

Kolmapäeval, 30.septembril 2020 kell 15.15-16.00 toimus Tehnikainstituudi seminar, et ühiselt arutleda eelseisvate välishindamiste üle ja veelkord üle vaadata ÕISiga seotud küsimused.

Päevakord:

1. Saabuvad välishindamised, tegevuskavad – M. Arak

2. Olukord ÕISis – A. Leola

3. Ainekava koostamine (näidis) – A. Leola

4. Kogemused, soovitused, näited.

24. augustil 2020  kell 12.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Lisandra Marina da Rocha Menesesi doktoritöö "Teise põlvkonna bioetanooli tootmine: kõrvalvoogude valoriseerimine jätkusuutliku ringmajanduse kontseptsioonis. Second-generation bioethanol production: strategies for sidestreams valorisation in a sustainable circular economy". 

Avalik kaitsmine toimub Kreutzwaldi 56, ruumis B136.

Doktoritöö juhendajad on prof. Timo Kikas ja dots. Kaja Orupõld ning oponent kaasprofessor Brandon Harvey Gilroyed (School of Environmental Sciences, University of Guelph Ridgetown Campus, Kanada).

16.aprillil 2020.a.  XIV Magistrantide teaduskonverents INIMESED JA TEHNOLOOGIAD     

06.-08.mail 2020.a.    11 th International Conference Biosystems Engineering 2020

Reedel, 13. märtsil 2020.a. kaitses Eesti Maaülikooli doktorant Märt Reinvee doktoritööd  „Madala maksumusega elektromüograafide rakendatavus ergonoomikalises hindamises / Applicability of low-cost electromyographs in ergonomic assessment.“ 

Doktoritöö juhendajad on emer. dots. Jaak Jaaniste ja prof. Mati Pääsuke, oponendid prof. Mikael Forsman (CBH-School, KTH, Rootsi) ja dr. Hugo Silva (Technical University of Lisbon, Portugal).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus. Samuti Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.