Seminaride arhiiv 2013/2014

Kolmapäeval, 14.mail 2014.a.  kell 15,  auditooriumis B136 toimub

Põllundus- ja tootmistehnika osakonna doktorant Risto Ilvese doktoritöö eelkaitsmine teemal

„Vedelate biokütustega töötava kolbmootori toitesüsteem”/ „Fuel supply system of piston engine working on liquid biofuels“


08.- 09.mai 2014.a.

Rahvusvaheline konverents  Biosystems Engineering 2014, 5-th International Conferenc    http://bse.emu.ee/


5.mail 2014.a.  VENIA LEGENDI

Esmaspäeval  algusega kell 15.15 toimub auditooriumis A401 dotsendi ametikohale kandideerija Eda Merisalu avalik loeng teemal:

„ Kognitiivne ergonoomika: psühholoogilised tegurid töökeskkonnas“

Seminari juhatab Tehnikainstituudi nõukogu esimees Kuno Jürjenson


24.aprillil 2014.a.  VENIA LEGENDI   dotsendi ametikohtadele kandideerijate avalikud loengud:

  1. Alar Veraksitš  teemal  „Istuv inimene“

  2. Arne Küüt teemal  „Bioetanool sisepõlemismootori kütusena“

Seminari juhatas Tehnikainstituudi nõukogu esimees Kuno Jürjenson


17.aprill 2014.a.

VIII Magistrantide teaduskonverents INIMENE JA TEHNOLOOGIAD


3.aprill 2014.a.

Lektor Riho Kägo. Õppereis CERN´i, Euroopa Tuumauuringute Keskusesse.


13.märts 2014.a.

Õppejõu enesetäiendamise võimalused inseneri erialadel.  Lektor Mart Hovi.

Tutvustatakse muuhulgas ka üliõpilase aktiveerimise vahendit klikker.

Seminari juhatab Jaak Jaaniste

Loengut saab järgi vaadata ka video vahendusel:      http://pilv.emu.ee/mhovi/Soojustehnika/M2U00331a.MPG


6.märts 2014.a.
E-õpe tehnikainstituudis, teine seminar:

 1. Veli Palge. Arvutus-modelleerimiskeskkonna "Scilab" kasutamiskogemusi

 2. Matis Luik. Materjalide haldamine

 3. Hillar Vallner. Kordsete integraalide ja diferentsiaalvõrrandite õpetamisest E-õppe toel


20.veebruar 2014.a.

E-õpe tehnikainstituudis

  1. Lektor Mart Hovi. E-õpe kui toetav element

  2. Professor Mati Heinloo. MATHCAD ALGAJAILE  MOODLE`I KESKKONNAS

  3. Doktorant Tanel Tärgla. E-õpe ?!


06.veebruar 2014.a.

   Vanemteadur Tõnu Leemet. MOOC`s – Massively Open Online Courses10.oktoober 2013.a.

   Professor Mati Heinloo 70.   Ettekanne "Tegemistest minu elus"


17.oktoober 2013.a. 

   Ergonoomika eriala 15 aastapäeva tähistamine  lugege pikemalt


21. november 2013.a.

   Dotsent Viljo Viljasoo: Soojuspumpade ja sisekliima labori õppemetoodiline teadusarendus ergonoomika valdkonnas.

                        Ajakava:

15.15 – 15.45 Soojuspumpade ja sisekliima labori õppemetoodiline teadusarendus. Viljo Viljasoo,  ruum A401.

15.50 – 16.15 Uue põlvkonna soojuspumpade ja küttesüsteemide rakenduslik efektiivsus ergonoomilise sisekliima tagamiseks. Viljar Solom ja Tauno Meier, projektijuht ja müügiinsener ettevõttest  Kliimakaubamaja – Tehnikainstituudi soojuspumpade ja sisekliima labori koostööpartner,  ruum A401.

16.30 – 17.00 Seminari jätkumine Soojuspumpade ja sisekliima laboris. Laboriga  tutvumine ja praktiliste küsimuste käsitlemine. Viljo Viljasoo, Märt Reinvee, Viljar Solom ja Tauno Meier. Ruum A116

 


28. november 2013.a.    Õppeosakonna seminar lõputööde teemal

Neljapäeval,  kell 15.15, aud A401, toimub Tehnikainstituudi ja Tehnikakolledž`i lõputööde juhendamise seminar, kus teemadeks:

  • lõputööde juhendamise alused (aluseks EMÜ ja instituutide korrad);
  • enamesinenud küsitavused bakalaureuse- ja magistritöödes;
  • uus Eestis rakenduv plagiaadisüsteem ja selles osa juhendamise protsessis – võimalused, näited, plagiaadi mõiste Eesti Maaülikoolis;
  • lõputööde kvaliteeti tagavate muudatuste juhtimine Maaülikoolis ja selleks tehtavad vajalikud tegevused.

Seminari viivad läbi Ülle Roosmaa ja Anneli Lorenz.


12. detsember 2013.a.
  1. Dotsent Oliver Sada:  Farmitehnika ja ergonoomika osakonna arengukava 2013…2018.

  2. Ülo Traat:  Eesti põllumajanduse traktoripark, kasutamise ja korrashoiu probleemid.


19. detsember 2013.a.

TI JÕULUSEMINAR. Väljasõidu seminar Tõraverre, kus TÜ dotsent Mart Noormaa räägib kosmosetehnoloogiatest ning EstCube`st

Korraldab rakendusfüüsika osakond