seminaride arhiiv 2014/2015

14. mail 2015  VENIA LEGENDI.   Kell 15.15 toimub dotsendi ametikohale kandideerija

Erge Ideoni avalik loeng (venia legendi) teemal "Arvutusmeetodid. Splainid ja interpoleerimine.".

Peale loengut tutvustab Mart Hovi tehnikamaja tehnosüsteemide veebivaadet (~20min)

07.- 08. mail 2015 toimub Tehnikainstituudis. VI rahvusvaheline teaduskonverents „Biosystems Engineering“

Lisainfo: http://bse.emu.ee  . Plenaaristungi videokaust http://pilv.emu.ee/BSE_2015_A204/


22. aprillil 2015   toimub Tehnikainstituudi IX Magistrantide teaduskonverents. INIMENE JA TEHNOLOOGIAD / HUMAN AND ENGINEERING.16.- 18. aprillil 2015 toimub Tehnikainstituudis. NJF seminar481, Ergonomics, Risk Factors and Safety in Agriculture and Forestry.  Seminar 481   kava


26.- 27. märtsil 2015, toimub Tehnikamajas rahvusvaheline konverents Nordic Open 2015

Neljapäeval, 19.märtsil  2015 , kell 14.15 Kreutzwaldi 56 - A204, toimub lõputööde koostamise seminar:

14.15  Teemakohased õigusaktid ja ajaplaan (Arvo Leola, TI, dotsent, õppedirektor)

14.30  Lõputööde kvaliteedi analüüs (Anneli Lorenz, õppeosakonna juhataja)

14.45  Teadusinfo andmebaaside kasutamine (Raili Zuba, raamatukogu, spetsialist)     

15.00  Graafilise osa nõuded (Peeter Nõmm, TI, lektor)                          

15.15  Kaitsmise protseduur (Arvo Leola, TI, dotsent, õppedirektor)

15.30  Magistrantide teaduskonverents (Erkki Jõgi, TI, lektor)

15.45  Info Tehnikakolledži lõpetajatele (Heiki Lill, õppekava juht) 

16.00  Lõputöö võõrkeelne lühi- ja üldkokkuvõte (Linda Püssa, keelekeskus, lektor)

Üliõpilased saavad eelnevalt esitada küsimusi aadressil erge.ideon@emu.ee   Küsimused edastatakse vastava ettekande tegijale.

 

Neljapäeval, 12.märtsil  2015 , kell 15.15 Kreutzwaldi 56 - A401 toimub doktoritöö eelkaitsmine.

Ettekandja doktorant Marti Tutti doktoritöö teemaks on  „Lignotselluloosse biomassi biokeemilist koostist mõjutavad tegurid ning selle mõju eeltöötlusmeetodi valikule ja bioetanooli tootlikkusele / Factors affecting biochemical composition of lignocellulosic biomass and its effect on selection of pretreatment method and on bioethanol production potential“

Seminari juhataja, professor Jüri Olt

Neljapäeval, 12.veebruaril  2015 , kell 15.15 Kreutzwaldi 56 - A401 toimub doktoritöö eelkaitsmine.

 Doktorant Aare Aani ettekande teemaks on    „Mehaanikaalaste probleemide arvutipõhine modelleerimine ja visualiseerimine / Mechanical field problems computer based modelling and visualization“

Seminari juhatab, professor Jüri Olt


Neljapäeval,  5.veebruaril  2015 , kell 15:15 kuni 17:00  Kreutzwaldi 56 - A401 toimub

Õppeosakonna eestvedamisel ja raamatukogu spetsialistide kaasamisel TI seminar. Teema:  „Efektiivne infootsing tagab tudengile parema lõputöö. Õppejõu ja raamatukogu roll selles.“

  Seminaril käsitletakse:

-          Erinevad võimalused vajaliku teadusinfo hankimisel.

-          Kus ja kuidas kasutada maaülikoolile avatud andmebaase.

-          Tudengite tagasisidest infootsingute ainele.

-          TI lõputööd ja sealt mõtted.

-          Lõputöö juhendi tutvustus.

Arvo Leola, õppedirektor


Teisipäeval, 06.jaanuaril  2015.a. avatud loeng

KR.56 -A204  kell 14.15 toimub dots. Eda Merisalu  avatud loeng  Töö ja tehnoloogiad: lokaalselt globaalsele et vice versa  ja pärast jätkub arutelu puhkeruumis A228 kell 15.30.Neljapäeval, 13.novembril 2014.a.  TEUK XVI


Reedel, 03.oktoobril 2014.a.  kell 12.15, Tehnikamaja auditooriumis B136, Risto Ilvese Filosoofiadoktori väitekirja  avalik kaitsmine

Kaitsmisele tuleb Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorandi Risto Ilvese doktoritöö „Vedelate biokütustega töötava kolbmootori toitesüsteem. Fuel supply system of piston engine working on liquid biofuels ” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tootmistehnika erialal.

Doktoritöö juhendaja on prof. Jüri Olt, oponendid prof. Gvidonas Labeckas (Aleksandras Stulginskis University, Power and Transport Machinery Engineering Department) ja Dr. Vladimir Hönig (CULS-Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Agrobiology).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.


Neljapäeval, 25.septembril 2014.a.  kell 15-18,  auditooriumis B136, Risto Ilvese doktori väitekirja eelkaitsmine


Neljapäeval, 11.septembril 2014.a  kell 15:15  toimub ruumis A401 klikkerite tutvustus.

Klikkerid on pisikesed puldid, mida kasutatakse auditoorsetes tundides üliõpilastelt kiire tagasiside saamiseks. Neid võib kasutada uue teema alguses õppurite eelteadmiste selgitamiseks ning loengu  lõpus kordamisküsimustena. Automaatselt kuvatavad vastused aitavad õppejõul jõuda selgusele, kas õppurid mõistsid loengus läbi võetud osa või oleks mõistlik mingi osa materjalist  üle korrata.

Tehnikainstituudi õppejõududele on kasutada 50 klikkerit (hakkavad asuma tehnikainstituudis). Küsimused lisatakse juba olemasolevasse powerpointi. Kes soovib kohe katsetada, palun võtke sülearvutid kaasa. Vaatame, kuidas installida programmi oma arvutisse, kuidas koostada küsimusi. 

Diana Sarik

Haridustehnoloog

Õppeosakond

7313009