Seminaride arhiiv 2015/2016

TOIMUNUD SEMINARID ja ÜRITUSED

                                Olnud seminaride salvestusi saab järelvaadata pilveserveris e-õppe kaustast: http://pilv.emu.ee/e-ope/

30.augustil 2016 toimub Alo Alliku filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine Kreutzwaldi 56 - B 136, kell 12

Kaitsmisele tuleb tehnikainstituudi doktorandi Alo Alliku doktoritöö „Hajaenergeetika lahenduse planeerimine lähtudes tuule- ja päikeseenergiast toodetud elektri kohapealse otsetarbimise osakaalu suurendamisest” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateadustes.

 

Doktoritöö juhendaja on prof. Andres Annuk, oponent on dots. Emmanuel S. Karapidakis (Technological Educational Institute of Crete, Greece).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

26.augustil 2016 toimub Marten Madissoo filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine Kreutzwaldi 56 - B 136, kell 12

Kaitsmisele tuleb tehnikainstituudi doktorandi Marten Madissoo doktoritöö „Modifitseeritud lõikuriga raskesti töödeldavate materjalide pinnakvaliteedi parandamine viimistleval treimisel” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tootmistehnika erialal.

Doktoritöö juhendaja on prof. Jüri Olt, oponendid on prof. Vytautas Ostaševičius (Kaunas University of Technology, Institute of Mechatronics; Lithuania) ja Dr Artis Kromanis (Riga Technical University, Department of Material Processing, Latvia).

12.-13.05.2016.a. toimub Tehnikamajas VII rahvusvaheline teaduskonverents „Biosystems Engineering“       

Lisainfo: http://bse.emu.ee  

05.mail 2016  toimub tehnikainstituudis  kaks avalikku loengut ( venia legendi ) ruum A401

Kell 15.15 peab Timo Kikas avaliku loengu teemal „Vedelad biokütused läbi kolme põlvkonna“.

Kell 16.00 peab Risto Ilves avaliku loengu teemal „Biokütused diiselmootori kütusena“.

21.aprill 2016   X Magistrantide teaduskonverents INIMENE JA TEHNOLOOGIAD

18.veebruaril 2016  Tehnikainstituudi seminar teemal:

Mõõtemääramatuse hindamine Maaülikooli inseneriõppes. Lektor Ott Krikmann, rakendusfüüsika osakonnast

Seminaril räägime, millised  on füüsikute ootused inseneri eriala valinud üliõpilaste oskuste kohta mõõtemääramatuse arvutamisel. Loodame saada informatsiooni antud teema käsitlemise kohta teiste õppeainete õppejõududelt (nt. ehitusfüüsika, tugevusõpetus, rakendusmehaanika, materjaliõpetus, elektroonika jne.). Algatame arutelu oodatava miinimumi üle, mis puudutab määramatuse hindamist, baka- ja magistritöödes.

 

04.veebruaril 2016, kell 15.15, ruumis B136 toimub Tehnikainstituudi seminar

Esineja: Tõnu Leemet

Teema: Kombineeritud koordinaat-mõõtseadme, (ja) laserskänneri Nikon MCAx20/MMDx50 tutvustus.

Lühidalt: Seminaril võtame käsitleda ja tutvustame 2015 suvel EMÜ TI Mõõtelaborisse soetatud süsteemi peamisi kasutusvaldkondi ja võimalusi. Märksõnadeks: detaili/toote digitaliseerimine; kvaliteedikontroll; kiirprototüüpimine (Rapid Prototyping); pöördprojekteerimine (Reverse Engineering)

12.novembril 2015. EMÜ peahoone aulas TEUK XVII  TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE UURIMINE JA KASUTAMINE

 

06.novembril 2015 toimub Aare Aani filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine Kreutzwaldi 56 - B 136, kell 9.15

Kaitsmisele tuleb tehnikainstituudi doktorandi Aare Aani doktoritöö „Mathcadi tarkvarapõhine modelleerimine, visualiseerimine ja simuleerimine mehaanikas/ On Using Mathcad Software for Modelling, Visualization and Simulation in Mechanics” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tootmistehnika erialal.

Doktoritöö juhendaja on prof. Mati Heinloo, oponendid on prof. Valery Ochkov (National Research University, Moscow Power Engineering Institute) ja juhtivteadur Jüri Majak (Tallinn University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering).


5.novembril 2015 .a.  kell 15.15, ruumis A401,  peab loengu  külalisprofessor Moskva Tehnikaülikoolist, Valery F. Ochkov teemal "Creation of interactive open internet computations according to Handbooks and References, using Mathcad and SMath". Professor Valery F. Ochkovi tutvustav videoloeng  Creating Fantastic Animations with Mathcad 15.0  


28. august 2015.  Marti Tutti filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine Kreutzwaldi 56 - B 136, kell 12.15

Kaitsmisele tuleb Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorandi Marti Tutti doktoritöö „Lignotselluloosse biomassi biokeemilist koostist mõjutavad tegurid ning biokeemilise koostise mõju eeltöötlusmeetodi valikule ja bioetanooli tootlikkusele ” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks bioenergeetika erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis B136. Doktoritöö juhendajad on prof. Jüri Olt ja vanemteadur Timo Kikas, oponent Prof. Alexander Jäger (University of Applied Sciences of Upper Austria).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. august 2015.  Ettekande teeb professor Alexander Jäger Austriast, Kreutzwaldi 56 - A 401, kell 15

Tehnikainstituuti külastab professor Alexander Jäger Austria ülikoolist University of Applied Sciencis of Upper Austria  ja nõustus esinema meie seminaril ettekandega

 "Bioenergy at the University Upper-Austria Genetic Modification of Cyanobacteria".

 

Prof. Alexander Jäger viibib Eestis seoses Marti Tutti doktoritöö kaitsmisega, olles töö oponent. Logistilistel põhjustel jäi seminar ära.