Doktoritöö kaitsmine: Heiki Lill

Algus: 29.10.2021 14:00

Kreutzwaldi 56 (Tehnikamaja) ruumis B136

Doktoritöö kaitsmine: Heiki Lill - Eesti Maaülikool

29.10.2021 a. kell 14.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi doktorandi Heiki Lille doktoritöö „Erinevate energia salvestustehnoloogiate uudsed rakenduspõhimõtted liginullenergiahoonetes. Novel application principles for energy storage technologies in nearly zero energy buildings. ” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal.

 

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis B136. Doktoritöö juhendajad on teadur Alo Allik ja prof. Andres Annuk, oponendid on professor Ilhami Colak (Nisantasi Ülikool, Türgi) ja Arvi Hamburg, PhD (Eng), (TalTech, Eesti). 

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus. Samuti Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.