Doktoritöö kaitsmine: Margus Arak

Algus: 01.11.2021 13:00

Kreutzwaldi 56 (Tehnikamaja) ruumis B136

Doktoritöö kaitsmine: Margus Arak - Eesti Maaülikool

01.11.2021 a. kell 13 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi doktorandi Margus Araku doktoritöö „Ammendatud freesturbaväljadel kasvatatava ahtalehise mustika masinviljelustehnoloogia. Cultivation Technology for Low-Bush Blueberry Cultivation in Milled Peat Field Plantations” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis B136. Doktoritöö juhendaja on prof. Jüri Olt, oponendid on professor István Szabó (Faculty of Mechanical Engineering, Szent István University, Gödöllö, Ungari) ja professor Egidius Sarauskisrofessor (Institute of Agricultural Engineering and Safety, Vytautas Magnus University, Kaunas, Leedu).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus. Samuti Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.